modlitwa za zmarłych

Wypominki w Czułówku 2018/2019

W naszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu polecamy: księży, którzy posługiwali w naszej parafii, dobrodziejów i ofiarodawców oraz wiernych zmarłych:

Ś.P. Stanisława i Marię Machów, Jerzego Jagło, Jadwigę Kędzierską, Jadwigę Mach, Jacka i Marię Machów, Szymona i Katarzynę Siudków; Mieczysława i Marię Kuciów; Jana, Jadwigę i Franciszka Madejów, Tomasza i Karolinę Gawinów; Szymona Siudka, żony: Katarzynę i Ludwikę, Władysława i Helenę Siudków, Mariana, Adama i Urszulę Siudków, Władysława i Marię Bańdów; Ignacego i Annę Madejów, Kazimierza i Marię Nęcków, zm z R.: Nęcków, Żychów i Madejów; Kazimierza i Marię Nęcków, zm. z R., Czesława i Marię Żychów, braci: Jana i Józefa, Kazimierza Krawca, Tadeusza Gawina; Jana Pączka, Stefana i Helenę Bańdów, Władysława i Marię Bańdów, Tadeusza Siudka, Feliksa i Wandę Siudków; Kazimierę, Augustyna i Stanisławę Madejów, Juliannę, Andrzeja i Jadwigę Madejów, córkę Krystynę, Bronisława i Mariannę Koników, Teofila i Mariana Nemsiów; Józefa i Władysławę Kaimów, Izydora i Marię Suchanów; Bolesława i Janinę Knapików, syna Kazimierza, Józefa i Helenę Furtaków, Sebastiana Furtaka; Stefanię Funek i jej rodziców, Mariana Kapustę i jego rodziców; Edwarda, Franciszka i Agnieszkę Kromków, Pawła i Marię Nęcków, zm. z R.; Szczepana i Anielę Kędzierskich, Stefana Malika, Tadeusza i Helenę Hylów; Stanisława Sternata i jego rodziców, Teodora i Stanisławę Kołodziejczyków, Franciszka i Agnieszkę Żychów; Franciszka i Antoninę Siudków, Tadeusza Dymka;

Jana, Helenę i Danutę Zychów; Stefana i Józefę Muszyńskich, syna Henryka, Józefa Mędralę, Wojciecha i Leokadię Plebanków; Jana Zająca, jego rodziców, Martę, Anielę i Stanisława Irlików; Władysławę, Kazimierza i Wiktorię Irlików, Władysława i Janinę Hodurów, Andrzeja i Katarzynę Iwaniwów; Stanisława i Annę Koczwarów, Stanisława, Rozalię, Grzegorza i Marię Cyganików; Józefa Madeja, Juliana i Zofię Madejów, Władysława i Helenę Siudków, Adama i Urszulę Siudków, Mariana Siudka; Jana Gawina, jego rodziców, Mariana Siudka i jego rodziców, Stanisława Galosa, jego rodziców, Joannę Galos; Kazimierza, Antoninę, Jana i Janusza Kędzierskich, Eugeniusza, Ewę, Józefa i Halinę Kędzierskich, Ignacego i Marię Malików; Kazimierza i Władysławę Siudków; Zofię Konik i jej rodziców, Jana i Helenę Kędzierskich; Stanisławę Konik, Zofię Gawin, Stanisława Konika; Jana i Anielę Malików, ich rodziców, Juliana i Annę Czernych; Agatę, Ignacego, Stanisława i Józefa Koników; Mieczysława i Józefę Kowalików, córkę Stanisławę, Franciszka Okręglickiego; Józefa Siudka, jego rodziców i brata; Stanisława i Helenę Galów; Władysława i Dorotę Żychów; Jadwigę i Wawrzyńca Pytlów, Stanisława Bugajskiego; Annę, Piotra, Feliksa, Franciszkę i Magdalenę Siudków; Marię, Władysława, Józefa i Małgorzatę Malików, Kazimierza i Justynę Siudków; Jana i Honoratę Machów i ich rodziców, Jakuba i Stanisławę Rapaczów i ich rodziców; Władysława i Zofię Piaseckich, Andrzeja Hudaszka; Tadeusza, Władysława i Kazimierę Kromków, Stanisława i Agnieszkę Gurbielów; Tadeusza i Zofię Koników, ich rodziców i krewnych; Stanisława i Helenę Madejów, Jadwigę Siudek; Helenę, Tadeusza, Marię, Franciszka i Kazimierza Kromków;

Mariana Klimkowicza, jego rodziców, Ludwika i Marię Florczyków; Władysława Klimkowicza, jego rodziców, Jana, Zofię i Józefa Klimkowiczów, Wincentego i Balbinę Kapustów, Ignacego, Zofię i Franciszka Klimkowiczów; Annę, Władysława i Włodzimierza Kromków, Zofię, Józefa i Bronisławę Budzynów, Jana i Stefanię Kędzierskich, Władysława i Stanisławę Zajgerów, Juliana Miceusza, Krzysztofa Kędzierskiego; Stanisława i Reginę Kuciów, Krzysztofa i Antoniego Marszałków, Krystynę Muchę, Janinę Fiutowską; Stefana i Władysławę Żychów, syna Wacława, Stanisława, Jadwigę i Tadeusza Ficów, Annę Ciubę; Kazimierza i Stanisławę Kromków, Stanisława i Zuzannę Kromków, Barbarę Haberek, Wiesława Kromkę; Tadeusza i Marię Żychów; Kazimierza i Stanisławę Podgórskich; Marię, Jana i Kazimierza Wnęcków; Mariana Klimkowicza, Władysławę, Stefana, Wacława, Bronisławę, Agnieszkę i Franciszka Żychów, Katarzynę, Kazimierza i Edwarda Machów; Stanisława Buczka; Zygmunta i Wandę Felusiów; Pawła, Franciszkę, Jana i Marię Felusiów, Czesława Madeja, Marię Grucę; Andrzeja i Mariannę Celejów, syna Stanisława; Franciszka i Wiktorię Malików, Jana, Natalię i Stanisława Kromków; Macieja i Antoninę Kromków, Jana Funka; Stanisława Buczka; Stanisława i Zofię Rubisiów, Franciszka Galę, zm. z R.; Władysława i Józefę Koczwarów; Wawrzyńca i Marię Kwoków, Jana, Marię, Wandę, Stefana i Stanisława Gizów; Stanisławę, Zygmunta i Zbigniewa Hojdów, Józefa i Mieczysława Długoszów; Janusza Zastawnika, jego rodziców; Ferdynanda i Helenę Wilczyńskich; Włodzimierza i Marię Kromków, ich rodziców, Władysława i Jadwigę, Janusza i Grażynę Dukałów, Kazimierza i Marię Wędzichów; zm. z R.: Madejów, Gawinów i Kucharskich;

Józefa i Stanisławę Wnęcków, zm. z R.; Wojciecha i Agnieszkę Kromków, Wiktorię Pytel; Tadeusza i Jadwige Misiów, syna Stanisława, Józefa i Władysławę Kaimów, Romana Konika, Władysława Żelaznego; Kazimierza i Agnieszkę Felusiów, Władysława Gaudyna; Józefa i Bronisławę Kuciów, Franciszka Skalnego, Franciszka i Janinę Galosów, Karola i Zofię Sroczyńskich;

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Wieczny odpoczynek…

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego,  i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, zmiłuj się nad wszystkimi wiernymi zmarłymi, którzy wyznawali wiarę w nasze zmartwychwstanie, * i daj im udział w radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen