MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Wypominki

Rybna 

część
I

W
naszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu polecamy: księży, którzy
posługiwali w naszej parafii, dobrodziejów i ofiarodawców oraz
wiernych zmarłych:

+
Stanisława i Albinę Wąchałów; Antoniego Gielatę; Józefa
Kopacza; Julię i Stefana Midorów, Karola i Marię Baronów, Helenę
i Alojzego Midorów;

+
Piotra i Zofię, Józefa i Stanisławę Cebularzów;

+
Tadeusza i Zofię Zająców, ich rodziców, syna Stanisława, wnuka
Pawła, zm. z R., Stanisława Starzyckiego, jego rodziców, zm. z R.;

+
Józefę Tataruch, Stanisława Staszkiewicza; + Mieczysława i
Andrzeja Kiszczaków;

+
Franciszka i Władysławę Ziętarskich, syna Jana, Stanisława i
Helenę Felusiów, Rozalię Górkę; + Wiesławę Ryś; + Władysława
Skalnego, Marię Feluś;

+
Wawrzyńca i Marię Cyganików, Ryszarda Czecha; + zm. z R. Rysiów i
Gawędów;

+
Jana, Janinę, Franciszka i Stefana Klimasów;

+
Jana i Magdalenę Łąckich, synów: Alojzego, Tadeusza i Adolfa;

+
Rozalię, Władysława i Annę Krawackich; + Barbarę Florczyk;

+
Jana i Stefanię Jaroszów; Jana i Katarzynę Felusiów;

+
Mieczysława i Stefanię Czechów, Jana i Annę Noworytów;

+
Rozalię, Jakuba i Franciszkę Kowalskich, Franciszka Sutkowskiego,
Stanisława i Stefanię Galosów;

+
Władysława, Janinę, Franciszka i Anielę Starzyckich, syna
Henryka;

+
Stefanię, Jana i Stanisława Tekielich;

+
Józefa Malika, Leona i Franciszkę Machów, Stanisława i Helenę,
Jakuba i Marię Malików; + Andrzeja Opielę, Walentego i Kunegundę
Galów;

+
Zofię, Jerzego i Leszka Orlińskich; + Stanisława i Annę Kapustów,
syna Wojciecha;

+
Janusza, Zdzisława i Natalię Malików, Adama i Elżbietę Więchów;

+
Józefa Srokę; + Juliana i Różę Czechowskich, syna Zdzisława;

+
Mariana Malika; + Józefa Madydę; + Józefa i Marię Podgórskich,
Zofię Malik;

+
Kazimierza i Annę Królów, ich rodziców; + Tomasza i Ewę Hajtów,
syna Mieczysława; + Stanisława i Stefanię Matyasików;

+
Jana i Helenę Czechów, Aleksandra i Władysławę Bilskich;

+
Marię, Mariana, Rozalię, Piotra, Helenę i Natalię Bentkowskich,
Józefa i Józefę Kowalskich, Józefa i Aleksandrę Frytków, Leszka
Skoczylasa, Stanisława Golubova, Mariana Skalnego;

+
Jacentego i Juliannę Chmielów, Zdzisława i Jana Malików, Mariannę
Kowalską, Stanisława Kromkę, Franciszka, Stefanię i Stefana
Poniedziałków, Jana i Agnieszkę Malików; + Władysława i Zofię
Felusiów, Franciszka i Agnieszkę Więcków, Karola i Władysławę
Galów, Franciszkę Wiecheć;

+
Władysława i Barbarę Kuciów; + Annę Kęsek;

+
Józefa i Władysławę, Piotra i Genowefę Kuciów, Andrzeja i
Stefanię Mlostków;

+
Ferdynanda i Genowefę Solarzów, Annę Suchan, Władysława i
Antoninę Kącików, Zygmunta i Stefanię Kwoków, Mieczysława i
Danutę Kącików;

+
Piotra i Rozalię Kromków; + Zofię Skalną, Katrarzynę Skowronek;

+
Juliana i Marię Strojków, ich rodziców i rodzeństwo;

+
Henryka Kruka, Marcina, Władysława i Agnieszkę Irlików;

+
Walentego i Stefanię, Mieczysława, Juliana i Rozalię, Zdzisława i
Zbigniewa Czechowskich, Stanisława i Wiktorię, Stanisława
Starzyckich, Wiktorię Hylę, Stanisława Cyganika;

+
Wincentego i Wiktorię Malików, Stanisława i Stefanię Dzierwów,
Józefa i Sanisławę Zawłodzkich, ich rodziców;

+
Andrzeja i Janinę Grzywów, zm. z R. Grzywów, Jana i Annę Szubów,
synów: Jana, Teofila i Stanisława, Władysława i Anielę Topórów,
syna Władysława, Ludwika i Bronisławę Gacków, Annę Kukułkę,
Franciszka i Zofię Toczków, syna Władysława, Stanisława,
Franciszka i Teklę Sołtysików, syna Andrzeja;

+
Jana, Feliksa, Annę, Stanisława i Józefa Tekielich; + Tadeusza
Sołtysika;

+
Stefana i Anielę Kromków, Tadeusza i Helenę Czechów, syna
Stanisława;

+
Jana i Agnieszkę, Stanisława, Jakuba i Małgorzatę Tekielich;

+
Władysława i Stefanię, Karolinę Tekielich, syna Stanisława,
Franciszka i Marię, Władysława i Helenę Bałuszków, Józefa
Zabagłę, Krzysztofa Dulę,

+
Tadeusza Gawrysia, Zofię Kierzek; + Józefa i Antoninę Funków;

+
Ludwikę Kuć, Józefa i Jadwigę Noworytów;

+
Jana, Agnieszkę i Stanisława Kromków, Jana Funka, Macieja i
Antoninę Kromków;

+
Jakuba i Annę Baraników, Stanisława Macha, jego rodziców;

+
Kazimierza i Agnieszkę Sewiołków, Franciszka, Magdalenę i Jana
Bańków;

+
Andrzeja i Anielę Zoniów, Stanisława, Józefa i Janinę Cudzichów,
Genowefę Chojnacką;

+
Piotra i Janinę Palusów, syna Władysława, Łukasza Ziętarskiego;

+
Józefa i Stanisławę Mroczków, Kazmierza Malika, syna Stanisława,
Franciszka i Władysławę Malików, synów: Kazimierza i Alojzego,
zm. z R.;

+
Filipa i Zofię Wilczyńskich, Władysława i Balbinę Celejów;

+
Tadeusza Kromkę, zm. z R.;

+
Piotra i Annę Tekielich, Tadeusza, Janinę i Antoniego Gawinów,
Józefa, Martynę i Władysława Wilczyńskich, ich rodziców;

+
Władysław, Zofia, Stefan i Jan Skalni, Marek i Stanisława
Krawaccy, zm. z R.;

+
Wacława, Władysławę, Mariana i Bogusławę Wróblów, Władysława,
Henryka i Agnieszkę Wosików, Franciszka Kiełkowicza;

+
Stanisława i Rozalię Wilczyńskich, syna Ryszarda, Feliksa i Marię
Kromków, Bolesława i Zofię Latusów, Wojciecha i Zygfrydę
Kowalskich;

+
Kazimierza i Stefanię Tekielich, ich rodziców, Zofię Knapik,
Stefana Gawina;

+
Stanisława i Władysławę Skowronków, Jana i Agatę Galów;

+
Czesława, Bartosza, Jana i Różę Siudków, Franciszka Tekielego,
Kazimierza i Adelę Zajgierów; + Julię Rusek;

+
Władysława i Teresę Cukrów;

+
Józefa Paszczę, jego rodziców, córkę Anetę;

+
Tomasza i Rozalię Kierzków, Jana Bożka, Euzebiusza Palusa,
Bronisławę Piszczek;

+
Stefana, Józefę i Antoniego, Józefa i Marię Bentkowskich, Józefa
i Marię, Stanisława i Ryszarda Szewczyków, Pawła i Stanisławę
Pabinów, Józefa Stopkę;

+
Karolinę, Władysławę, Jana i Tadeusza Cyganików, Mieczysława
Nogę, Janusza Płanetę, Stanisława Fiutowskiego, Adama
Słowińskiego;

+
Ryszarda Malika, Józefę, Krystynę, Kazimierza, Józefa i Annę
Machów;

+
Stanisława Felusia, Bożenę Srokę, Andrzeja i Walerię Świadków;

+
Stanisława i Janinę Tekielich, Stanisława i Bronisławę
Kotlarzów, Zofię Zając, Jana Bodzionego; + Władysława Życha,
jego rodziców;

+
Franciszka Galosa, Władysława i Helenę Morawskich;

+
Franciszka i Stefanię Gierów; + Stefana Fryca, córkę Małgorzatę;

+
Błażeja, Józefa i Marię Kromków, Mateusza i Annę Solarzów,
Magdalenę Cygan, Ewę Kozłowską, Teodora; + Jana i Helenę Gruców,
Marię Szczerbak;

+
Eugeniusza, Edwarda i Helenę Skalnych, Jana i Zofię, Piotra i
Bronisławę Dukałów;

+
Helenę, Tadeusza i Piotra Galów; + Józefa i Zofię Krzaników;

+
Tadeusza i Helenę Markowiczów, syna Władysława, Franciszka i
Krystynę Machów, zm. z R., Szczepana i Zofię Malików;

+
Stefana i Adelę Kromków, zm. z R. Kromków, Elżbietę Płatek, zm.
z R. Płatków;

+
Konstantego i Janinę Hasiów, ich rodziców, Edwarda i Zofię
Madejów, ich rodziców;

+
Izydora i Helenę Klimkowiczów, Piotra Skalnego, Agnieszkę
Kaspierkiewicz, Mariannę Kapustę;

+
Józefa i Bronisławę Kuciów, Franciszka i Janinę Galosów,
Franciszka Skalnego, Władysława, Marię, Zdzisława, Natalię i
Janusza Malików, Stanisława Felusia;

+
Stanisława i Władysławę Klimkowiczów, syna Mariana, Antoniego i
Janinę Klimkowiczów, ich rodziców, Zofię Wiecheć;

+
Aleksandra i Helenę Marcelów, Jana i Katarzynę Płatków, Piotra i
Annę Baraników, Mariana Muchę, Józefa Zająca, Karola i Jadwigę
Klimkowiczów, Józefa i Zofię Marcelów, Marię Lach, Krystynę
Szymusik;

+
Mariana, Izydora i Janinę, Jana i Halinę Skalnych, Jana i Helenę
Bigajów, Pawła Zająca, Marię Cukier, Władysława i Helenę
Felusiów, Władysława, Franciszka i Helenę Malików;

+
Andrzeja Tekielego, Stanisława i Władysławę, Stanisława i Marię
Bojdów, Annę i Jana Kromków, Bogdana Jarosińskiego, Genowefę
Stępień, zm. z R.;

+
Franciszkę i Izydora Malików, córkę, zięcia, syna, synową, syna
Mariana, Stanisława Strojka i jego rodziców

+
Stanisława Bańdę, Wiktorię, Stanisławę, Piotra, zm. z rodz.
Gibków

+
Stanisławę i Eugeniusza Michalskich + Mikołaja i Franciszkę
Machów

część
II

W
naszych modlitwach Miłosierdziu Bożemu polecamy: księży, którzy
posługiwali w naszej parafii, dobrodziejów i ofiarodawców oraz
wiernych zmarłych:

+
Jana i Barbarę Skalnych, Józefa Tekielego, wnuka Andrzeja, Feliksa
i Marię Tekielich

+
Andrzeja Tekielego, Władysławę i Stanisława Bojdów, Józefa
Tekielego, Annę i Jana Kromków

+
Piotra, Genowefę i Andrzeja Smółków, Jadwigę Turchan

+
Kazimierza Kromkę, jego rodziców i braci, Stefana, Antoninę i
Marię Pytlów, Jana, Marcjannę, Marię i Władysława Skalnych,
Janinę Doczkał, Władysława Kurpana

+
Marię i Włodzimierza Kromków, Grażynę i Janusza Dukałów, Marię
Wędzichę

+
Jana Łackiego, syna Krzysztofa, Stanisławę i Józefa Wilków,
Mariannę i Kazimierza Łąckich, syna Andrzeja, wnuka Konrada,
Mariana Trelę, syna Jerzego

+
Jana, Andrzeja i Helenę Rakoczych, Stanisława, Annę i Józefa
Grzybków, Mariana, Bartosza i Halinę Buraczewskich

+
Antoniego Czecha z rodzicami, Marię i Grzegorza Czechów, Agnieszkę
i Stanisława Kapustów,synów Władysława i Stefana z żoną Józefą

+
Agnieszkę i Szczepana Florczyków, córkę Janinę Sczupak

+
Jadwigę i Szczepana Kędzierskich, Józefa, Barbarę i Kazimierza
Bałuszków

+
Wiesława i Tadeusza Nogów, Jozefa i Stanisławę Felusiów, Beatę
Górszczyk, Różę i Fabiana Klimkowiczów, Annę Nogę

+
Władysława i Irenę Łąckich, Władysława i Wiktorię Łąckich,
Agnieszkę i Henryka Wojasów

+
Kazimierza i Marię Gibków oraz zm. z rodz., Franciszkę i Annę
Wiechciów, syna Adama oraz zm. z rodz.

+
Zofię, Piotra, Zuzannę i Wincentego Suślików, Helenę i
Władysława Słowikowskich

+
Jana i Marię Felusiów, córkę Stanisławę

+
Franciszka, Mariana i Władysławę Kasperkiewiczów, Jana, Marię,
Władysława i Józefa Zawłockich

+
Józefa, Jana i Anielę Bentkowskich, Feliksa i Agnieszkę Felusiów,
Janinę i Czesława Szoków, Helenę i Mariana Szubów

+
Kacpra, Janinę i Franciszka Tekielich, Stanisławę Kuciel, Józefa
i Wiktorię Florczyków, Jana i Janinę Krzanów

+
Jadwigę i Franciszka Kadłuczków, Magdalenę i Kazimierza Galosów,
Marię i Józefa Madejów oraz ich rodziców

+
Pawła, Agatę i Balbinę Felusiów, córkę Mariannę, wnuczkę Ewę,
Feliksa i Mariannę Tekielich

+
Stanisława Celeja, jego rodziców, Helenę i Tadeusza Sroków

+
Henryka i Mariannę Klimkowiczów; + Zofię i Władysława Hylów,
Janinę Czech

+
Józefa i Stanisławę Wilków, Kazimierza i Mariannę Łąckich

+
Annę i Eugeniusza Zajgierów, Kazimierza Płeckiego, jego rodziców

+
Roberta Jastrzębskiego, jego dziadków; + Karola i Władysławę
Galów, ich rodziców

+
Jana, Janinę i Tadeusza Płatków, Adam i Marię Kromków, ich synów

+
Mariannę i Piotra Kowalskich, syna Jana, wnuczkę Sylwię, Józefa
Żaka, jego rodziców; + Marię i Michała Mularskich, zięcia
Mariana, zm. z rodz.

+
Karola i Władysławę Galów, ich rodziców, Konstantego Srokę,
syna Zbigniewa, Franciszka i Konstantego Sroków, syna Jana

+
Stefana Malika, Franciszka, Mieczysława i Ewę Nowaków

+
Władysława i Marię Wiechciów, Franciszka i Katarzynę Malików,
Władysława i Annę Wiechciów, Józefa, Marię i Władysława
Feretów

+
Janinę i Szczepana Skalnych, Annę i Stanisława Wiechciów, Barbarę
Malik, Krystynę Górską, Józefa Swalarza; + Krystynę Szymusik,
zm. z rodz.

+
Zofię i Józefa Kuciów, Aleksandra, Marię i Andrzeja Bielaków

+
Mikołaja i Zofię Kuciów, Jana i Józefa Galosów, Marię i
Antoninę Kuciów, Annę Wasik, Edwarda i Zofię Czechów

+
Bronisławę, Izydora, Annę i Feliksa Felusiów, Agnieszkę i
Stefana Sowów

+
Marię i Jana Marchewków, Kazimierza i Wiktorię Malików, córkę
Annę, Henryka i Stefanię Bajonów, ich rodziców, Józefa i Marię
Marchewków, wnuka Michała, Marię i Mariana Wierciaków, Cecylię
Niedzielską, Janinę Wysocką

+
Zdzisława Tarkowskiego; + Ferdynanda Łąckiego

+
Stefanię i Władysława Koczwarów, Józefa Noworytę

+
Walerię i Henryka Malików, Stefanię Feluś

+
Marię i Edwarda Kuciów, Stanisławę Cyganik; + Andrzeja Tekielego

+
Józefa i Marię Bentkowskich, synów Stefana i Antoniego, synową
Józefę, córkę Stanisławę, zięcia Pawła, dziadków
Bentkowskich i Zająców, Władysława i Zofię Tekielich, syna
Alojzego, synową Annę i zięcia Władysława, dziadków Tekielich i
Wójcików

+
Danutę Kulę i Stanisławę Paździor; + Czesława Czecha, syna
Tadeusza

+
Janusza, Rozalię i Wacława Czechów, Emilię i Jana Serafinów

+
Wiktorię i Tadeusza Galów, Tadeusza Suślika, Helenę Słowikowską

+
Annę, Kazimierza i Józefa Wróblów, Antoninę i Mikołaja
Cebularzów

+
Katarzynę i Andrzeja Kapustów, Jana Fryca; + Marię i Franciszka
Bałuszków

+
Franciszkę i Piotra Podgórskich, Stefana Jarosza

+
Henryka i Różę Malików, Stefanię Bilington, Piotra Markowicza,
Tadeusza Czarnika, Stefanię Kapustę, Józefa Podgórskiego, Marię
i Władysława Kramarczyków, syna Tadeusza, Jana Kramarczyka

+
Jana i Marię Felusiów, Władysława Wiechcia, ich rodziców i
rodzeństwo

+
Jana Lenika, jego rodziców i braci, Stanisława i Agatę Galów, ich
rodziców i syna Adama

+
Kazimierza Płeckego, jego rodziców, Janinę, Franciszka i Stefana
Klimasów

+
Wiktorię i Stanisława Matyasików, ich rodziców, Józefa i
Franciszka Rysiów, Mariana Cebularza, jego rodziców, Marię Galos,
Jana Gizę

+
Stefana Lenika, Stefana Czecha, Bronisława Zająca,ich rodziców,
Edwarda Piwowarczyka

+
Stanisława Litwickiego, Władysławę i Mikołaja Doczkałów

+
Annę, Zofię, Władysława i Alojzego Tekielich, ich rodziców,
Marię i Władysława Malików, ich rodziców, Helenę Malik,
Włądysława Kamińskiego

+
Zofię Marchewkę, Piotra i Marię Malików, trzech braci poległych
na wojnie, Marię, Franciszka, Helenę i Władysława Bałuszków

+
Stanisława i Krystynę Felusiów, Stanisława i Kamilę Suchanów,
synów: Stanisława i Krzysztofa, Tadeusza i Władysławę Felusiów,
synów: Andrzeja Stanisława, Zbigniewa

+
Kazimierza, Jadwigę, Anielę i Stefana Kasperkiewiczów, Stanisława,
Franciszkę, Tadeusza i Annę Skalnych; + Katarzynę i Jana Płatków,
Mieczysława Malika

+
Józefa i Bronisławę Kuciów, Franciszka Skalnego, Franciszka i
Janinę Galosów, Zofię i Karola Sroczyńskich; + Dorotę Hapłyk

+
Stefanię, Jana i Mieczysława Wiechciów, Michała, Janinę i
Tadeusza Sewiołków

+
Jana i Wiktorię Struzików, Stefana i Jadwigę Łąckich

+
Józefę Płatek, jej rodziców; + Tadeusza i Wiktorię Galów,
Stanisława Zająca

+
Stanisława i Helenę Waśników, Władysławę i Czesława Lisów; +
Janinę Kuć

+
Marię Mach, jej rodziców, córkę Basię, Jana, Helenę, Wincentego
i Marię Machów

+
Władysława Bałuszka, jego rodziców, Franciszka i Anielę Palusów,
Franciszka i Agnieszkę Jakubików, Jana Tekielego; + Józefa i Marię
Skalskich

+
Czesława i Janinę Gibków, Ryszarda Kozienia, Józefa i Marię
Boroniów

+
Józefa i Stanisławę Matyasików, Edwarda Kramarczyka

+
Wiktorię i Tadeusza Galów, Antoninę i Andrzeja Skalnych

+
Władysława Prochownika, Zofię i Franciszka Skowronków

+
Jana, Mariannę i Karolinę Kuzów, Zofię i Wojciecha Grochalskich,
Stanisława i Alfonsa Lidków; + Wiktorię i Jana Celejów

+
Szczepana Skowronka, syna Adama, Jana i Wiktorię Celejów, zm. z
rodz., Franciszka i Balbinę Skowronków, ich dzieci

+
Helenę i Andrzeja Florczyków, ich rodziców, Agnieszkę Litwicką

+
Stanisławę i Józefa Felusiów z rodzicami, Irenę i Franciszka
Kiełkowiczów, Marię i Stanisława Gałdynów; + Marię Morawską,
Stanisława Grelę, syna Władysława

+
Anielę, Stanisława, Stefana i Zofię Skalnych, Ewę, Andrzeja i
Adama Porzyckich, Stanisława i Stefanię Czopków, Zofię
Wielchorską

+
Zofie i Piotra Suchaników, Mariannę, Kazimierza, Konrada i
Krzysztofa Łąckich

+
Salomeę Cukier, jej rodziców, Jana, Helenę, Stefanię, Julię,
Zofię i Władysława Kapustów, Antoniego, Annę i Andrzeja
Krawackich

+
Stanisławę i Stefana Tekielich, ich rodziców

+
Marię, Jana, Janinę Józefa, Czesława i Kazimierza Lachów,
Antoniego i Stefanię Harmatysów, Agnieszkę i Edwarda Piwowarczyków

część
III

W
naszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu polecamy: księży, którzy
posługiwali w naszej parafii, dobrodziejów i ofiarodawców oraz
wiernych zmarłych:

+
Waleriana Sibika, Jana i Andrzeja Misiurów; + Martę Matyasik

+
Rozalię, Mieczysława i Wandę Jaroszów, Stefanię i Adama Górów

+
Tomasza Łąckiego, Władysława i Helenę Florczyków

+
Barbarę, Jadwigę i Stefana Łąckich; + Wiesława i Katarzynę
Siudków

+
Halinę Tekieli, Mariana i Marię Galów

+
Zofię, Błażeja, Stanisława i Jana Płatków, zm. z rodz.,
Stefanię, Jana, Janinę i Władysława Rysiów, zm. z rodz.,
Agnieszkę i Stefana Sowów, Władysławę i Stanisława Bojdów,
Anielę Feluś, Stefanię Hylę, Władysława Gawina, Mariannę
Skupień

+
Mariana i Janinę Tekielich; + Józefa i Helenę Markowiczów

+
Eleonorę i Stanisława Cukrów, Marię i Stanisława Radzichowskich

+
Magdalenę i Dariusza Cyganików, Władysławę i Andrzeja
Matuszewskich, zm. z rodz.; + Stanisława Cukra, jego rodziców

+
Stanisławę, Stefana i Andrzeja Podgórskich, Andrzeja Pytla,
Mieczysława Czeluśniaka

+
Jadwigę i Antoniego Klimkowiczów, syna Karola, Józefa i Stefanię
Sikorskich, ich córki i synów oraz synową, Annę Tekieli

+
Wincentego, Marię i Zdzisława Skalnych, Stanisława Płatka

+
Jerzego, Agnieszkę i Franciszka Smołkowiczów, Helenę, Jana i
Władysława Kurpanów, Zofię i Eugeniusza Stopów

+
Piotra i Joannę Bajonów, Antoninę Kasperkiewicz, Annę i
Władysława Krawackich

+
Piotra i Anielę Skalnych, Józefa, Antoninę i Tadeusza Felusiów,
zm. sąsiadów, zm. z rodz.; + Władysława, Mariannę i Andrzeja
Kierzków

+
Joachima Hudalę, jego rodziców, Szczepana i Rozalię Skwarków,
Stefana Malika, jego rodziców, Kazimierza Dubiela, jego rodziców,
Grażynę i Ditę Kurków, Helenę, Pawła, Wiesława i Krzysztofa
Felusiów; + Katarzynę i Mikołaja Kuciów

+
Pawła Zająca, Helenę, Władysława, Marię i Jana Felusiów

+
Agnieszkę, Władysława, Wiktorię i Tadeusza Felusiów, Elżbietę
Cyganik

+
Jacentego, Agnieszkę, Helenę, Stanisława, Józefa i Izydora
Skalnych, Jana, Karolinę, Władysławę i Tadeusza Cyganików,
Agnieszkę Litwicką

+
Ryszarda Kozienia, Weronikę Smoleń, Alę Mus

+
Marię, Józefa, Zofię i Alojzego Zawłockich

+
Euzebiusza Skalnego, Stefanię i Bronisława Kędzierskich

+
Helenę i Władysława Morawski, Wiktorię i Gustawa Figów

+
Ferdynanda Felusia, Karolinę i Józefa Tekielich

+Stefanię
i Andrzeja Gibków, Wiktorię i Wojciecha Skrobaczów, Jadwigę i
Jana Gibków zm. z rodz.; + Edwarda Załuskiego, Władysława
Tekielego

+
Stefana, Marię i Feliksa Malików, Helenę i Feliksa Kasperkiewiczów

+
Jana Pytla, Bogdana Grzywę, jego rodziców, Tadeusza i Katarzynę
Podgórskich, jej rodziców, zm. z rodz.

+
Bronisława, Stefana, Władysławę i Agnieszkę Sowów, Ludwika i
Salomeę Skalnych, Stanisławę i Krzysztofa Kędzierskich, Helenę i
Karola Bojdów

+
Józefa i Helenę Solarzów, Jana i Marię Marasików, jej rodziców

+
Stanisławę i Zdzisława Płatków, Władysławę Felusiów

+
Euzebiusza Skalnego, ich rodziców, Bronisławę i Franciszka Gawinów

+
Jana, Zofię, Piotra, Helenę, Józefa, Marka, Andrzeja, Marię,
Kazimierza, Leokadię, Mariannę i Stanisławę Pytlów, Lidię,
Klemensa i Rozalię Chlebowskich

+
Stanisławę i Józefa Galosów, ich rodziców

+
Katarzynę, Jana, Marię i Władysława Poprawów, Weronikę i
Aleksandra Szkutów

+
Zofię, Władysława i Franciszka Targowskich

+
Stanisławę i Władysława Kromków, ich rodziców, Jadwigę Feluś

+
Marię, Kazimierza, Zofie i Franciszka Malików

+
Wiktorię, Stanisława, Janinę i Józefa Łataków, Janinę i
Antoniego Godzików, Bronisławę i Krzysztofa Kapustów

+
Mariana Malika, Rozalię, Franciszka i Stefanię Galów, Helenę i
Antoniego Kierzków, Izydora i Franciszkę Malików

+
Mateusza i Genowefę Jamrozików, Stanisława Koczwarę

+
Zofię, Kazimierza i Władysławę Galosów

+
Zofię i Franciszka Galosów, Romana Gigorijewa, jego rodziców,
Zofię i Mieczysława Grigorijewów, Barbarę Gaudyn

+
Agatę, Wincentego, Katarzynę, Jana i Franciszka Jaroszów

+
Bartłomieja i Wiktorię Mitanów, Helenę Tokarską

+
Anastazję i Piotra Tekielich, Władysława Krzanika, Jadwigę i
Mikołaja Felusiów, Józefa Gibka, Rozalię i Jakuba Kowalskich,
Stanisława i Jana Tekielich

+
Stefana i Włodzimierza Gibków, Wojciecha Kowalskiego, Jadwigę i
Franciszka Jaroszów, Szczepana i Katarzynę Gibków

+
Stanisława, Helenę, Piotra i Marię Kwoków, Kazimierza i Zofię
Cyganików, Jana, Stanisławę, Juliana i Rozalię Felusiów,
Agnieszkę i Jana Galów, Leonarda, Wandę, Rafała i Pawła Nowaków,
Kazimierza Plebankiewicza

+
Magdalenę, Franciszka, Władysława, Jana i Stefana Bańków,
Rozalię i Ferdynanda Felusiów; + Janinę i Józefa Galów, zm. z
rodz.

+
Władysławę i Ferdynanda Skalnych, Weronikę, Antoniego,
Mieczysława i Władysława Grzybów, Marię i Stefana Płachtów,
Helenę i Antoniego Kępków

+
Walerię, Władysława i Genowefę Kasperkiewiczów, Stanisławę i
Jakuba Rapaczów, ich rodziców

+
Marię, Walerię, Władysława, Genowefę, Helenę i Feliksa
Kasperkiewiczów, Helenę i Jana Malików, Janinę i Stanisława
Czechów, Kazimierę i Stefana Michalików, Annę i Piotra Żmudów

+
Marię, Jana i Różę Marasików, Jadwigę i Macieja Kowalików,
Jadwigę Kępę, Katarzynę, Jana i Franciszka Galów, Salomeę,
Jana, Marię, Leona i Zygmunta Urbańców; + Ludwika, Annę, Stefanię
i Krzysztofa Felusiów zm. z rodz.

+
Franciszka, Wiktorię, Władysława i Stanisława Maciejczyków,
Władysława i Marię Matyasików

+
Stefana, Józefa, Marię, Stanisławę, Pawła, Antoniego i Józefę
Bentkowskich, Marię, Antoniego i Krystynę Bałuszków, Jadwigę,
Mikołaja, Bronisławę i Izydora Felusiów, Tadeusza Bukowskiego,
Zofię i Kazimierza Nowaków, zm. sąsiadów

+
Władysława Koska, jego rodziców

+
Józefę i Zdzisława Gawinów, Stanisława Zielińskiego, Wiktorię
i Józefa Markowiczów, Annę i Henryka Malików, Stefanię i
Stanisława Felusiów, Jerzego Fijała, Jerzego Skoczylasa; + Piotra
Tekielego; + Stanisławę Nizioł, Henryka Spławskiego

+
Anielę, Kazimierza i Romualda Tekielich, Jana Zamroźniaka,
Sławomira Trochę, Mieczysława Matyasika, Kazimierza Macha

+
Piotra Felusia, jego rodziców, Władysława Galę, jego rodziców,
Fabiana i Różę Klimkowczów, ich rodziców, Ferdynanda Lenika,
jego rodziców

+
Mikołaja i Marię Skalnych, Janusza Skalnego, Jana Bojdę

+
Tadeusza Galę, Stanisława i Janinę Malików, Izabelę Czech

+
Marię i Feliksa Malików, Helenę Feluś, ich dzieci, Stefana
Malika, Zofię Feluś

+
Mariana i Mariannę Kucińskich, Jana i Bronisławę Kucińskich

+
Zofię i Jana Celejów, Anielę, Franciszka, Antoniego, Stanisława,
Marka, Józefa i Dawida Bulańdów, Janinę i Jana Figlów, zm. z
rodz.

+
Zofię, Jana, Tadeusza i Jerzego Podgórskich, zm. z rodz.
Podgórskich i Kumali, Janinę i Stanisława Palusów, zm. z rodz.
Palusów i Kapustów, Roberta Odrzywołka, Aleksandra Walkowicza,
Juliana Włodarczyka

+
Jana, Czesława, Genowefę, Stanisława i Antoniego Świdrów,
Władysława Walenia, Agnieszkę i Jana Kramarczyków

+
Helenę i Tadeusza Sroków, ks. Jana Wołka, Annę, Stanisława i
Jana Machaczków

+
Jana i Helenę Strojków, Jakuba i Annę Malików

+
Annę, Jakuba i Janinę Malików, Helenę i Jana Strojków,
Władysława i Włodzimierza Nędzów, zm. z rodz.; + Mariannę
Feluś, zm. z rodz.

+
Wincentego, Honoratę, Stanisławę, Franciszka, Stanisława i
Mieczysława Płatków, Janinę Dulę, mężów: Karola i Floriana

+
Helenę i Tadeusza Sroków, jego rodziców, Marię i Stanisława
Grzywów, ich rodziców, Jana Celeja

+
Zofię i Tadeusza Felusiów, zm. z rodz.; + Janinę i Władysława
Skalnych

+
Marię i Zygmunta Kucharskich, Marię, Jakuba, Joannę i Józefa
Zajgierów, Agatę, Jana i Zygmunta Orządałów, Władysława,
Władysławę i Mariana Galosów, Annę Bigaj

+
Janinę i Stanisława Palusów, Stanisława Koczwarę, Mateusza
Jamrozika

część
IV

W
naszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu polecamy: księży, którzy
posługiwali w naszej parafii, dobrodziejów i ofiarodawców oraz
wiernych zmarłych:

+
Zofię, Stanisława, Urszulę, Mieczysława, Mariannę i Jana
Gawinów, Helenę i Jana Kapustów, córkę Stefanię, Jacka i
Agnieszkę Felusiów, Teklę i Pawła Kapustów, Franciszka, Helenę
i Józefa Skalnych, Andrzeja Dzierwę

+
Zofię, Stanisława, Urszulę, Mieczysława, Mariannę i Jana
Gawinów, Krystynę Motykę, Helenę, Jana i Stefanię Kapustów,
Łucję Antoniego Bolechów

+
Helenę i Andrzeja Florczyków, Marię Kowal, Agnieszkę Litwicką

+
Stanisławę i Stanisława Płaków; Janinę i Franciszka Machaczków;

+
Antoninę i Adama Rychlików; Jadwigę i Antoniego Klimkowiczów,
syna Franciszka; Magdalenę i Pawła Tekielich, córkę Annę; Józefa
Zająca; Helenę, Zygmunta i Franciszka Cukrów;

+
Mariannę i Andrzeja Celejów, syna Stanisława; Janinę, Stefana i
Franciszka Klimasów; Helenę Malik; Franciszka Tekielego; Stanisławę
Kasperkiewicz; Stanisława Tekielego; Karolinę Tekieli; Władysława
Żaka;

+
Józefa, jego rodziców i rodzeństwo; Eleonorę i Ignacego Sewiołłów
i ich dzieci; Annę i Romana Sewiołłów; + Stanisława Knapika;
Jana i Helenę Kapustów i ich dzieci; Marię i Franciszka Cukrów,
syna Stanisława;

+
Adama Gaudyna; Franciszka Zająca; Stefanię, Jana i Stanisława
Tekielich; Władysława i Stanisława Tekielich; Franciszka Lenika;
Tadeusza Drabika;

+
Anielę i Franciszka Palusów; Zofię i Błażeja Płatków; Helenę
i Antoniego Połciów; Stanisławę Połeć i jej rodziców; Marię,
Zofię, Pawła i Józefa Kuciów; Stanisławę i Mariana Wilków;
Stanisława Koziołka; Helenę i Grzegorza Jastrzębskich; Agnieszkę,
Jana i Stanisława Kromków;

+
Genowefę, Walerię i Władysława Kasperkiewiczów; Antoninę,
Tadeusza i Józefa Felusiów i ich rodziców; Helenę, Antoniego i
Józefa Bigajów; Jadwigę, Stefanię i Franciszka Jaroszów;
Stanisławę Malik;

+
Mieczysława Galosa i zmarłych z rodziny; Stefanię i Bronisława
Kędzierskich; Marię i Józefa Kucielów, syna Jana;

+
Tadeusza Widórka; Helenę i Stanisława Kromków; Jana Czekaja;
Magdalenę i Jana Sołtysików, córkę Janinę; Marię Sołtysik,
syna Stanisława i wnuka Rafała; Helenę Karwat; Zofię i Henryka
Czechów; Agnieszkę i Wawrzyńca Zawłodzkich; Stefanię i
Stanisława Zawłodzkich;

+
Olgę, Annę, Rozalię, Józefa, Stanisława i Jana Noworytów;
Jadwigę, Stanisława, Wacława i Franciszka Czechów; Helenę i
Józefa Łąckich; Henryka Tekielego; Halinę Kuchtę; Helenę i
Mikołaja Felusiów; Adama Felusia; Julię Feluś; Agatę i Piotra
Tekielich;

+
Bronisławę Kapustę, syna Krzysztofa; Irenę, Marię i Władysława
Baraników; Barbarę i Andrzeja Palusów; Marię Mirek; Stanisławę,
Zofię, Marię, Patryka, Jana i Teodora Kołodziejczyków; Agnieszkę
i Franciszka Żychów;

+
Marię i Władysława Baraników; Irenę i Szczepana Burzyńskich;
Zofię Kołacz; Stanisława Utylskiego i zmarłych z tych rodzin;

+
Stefana Bańkę i zmarłych z rodziny; Annę i Tomasza Kromków i
zmarłych z rodziny; Rozalię i Czesława Celejów, ich rodziców i
córkę Elżbietę; Aleksandrę Polańską;

+
Helenę, Mikołaja, Adama, Julię i Jadwigę Felusiów; Władysławę
i Tadeusza Palusów; Halinę Kuchtę; Henryka Tekielego; Marię i
Kazimierza Klimkowiczów; Adama Kucia, syna Roberta; Władysława
Kromkę; Magdalenę i Tomasza Matyasików;

+
Piotra, Helenę i Wiesławę Rysiów; Antoninę i Jana Cukrów;
Krystynę Matyasik; Jana Baranika i jego rodziców; Marię Kapustę;

+
Zofię, Szczepana, Jana, Łucję, Franciszka i Bronisławę
Tekielich; Marię i Jana Zawłodzkich; Krystynę i Władysława
Galów; Kazimierza Bentkowskiego; Władysławę i Franciszka Gruców
i ich rodziców;

+
Adama Galę i jego rodziców; Marię i Andrzeja Felusiów;
Władysławę, Tadeusza, Andrzeja, Stanisława i Zbigniewa Felusiów;

+
Stanisławę, Annę i Stefana Wiechciów; Marię Tekieli; Władysława
Więcka; Agnieszkę, Izydora, Władysławę i Józefa Markowiczów;
Helenę, Jana, Katarzynę, Mikołaja, Annę i Stefana; ks. Bolesława

+
Stefana Zająca; Katarzynę i Jana Bałuszków; Zofię i Franciszka
Tekielich; Stanisławę i Józefa Świadków; Tadeusza Grucę;

+
Annę i Piotra Tekielich i ich rodziców; Irenę, Marię i Władysława
Baraników i ich rodziców; Adama, Annę i Franciszka Wiechciów;
Adama Wiechcia; Danutę i Karola Kłępów; Zofię Malik; Marię i
Józefa Podgórskich;

+
Jadwigę i Ludwika Kuciów; Annę Tekieli; Marię i Władysława
Kuciów; Stanisławę, Mariana i Jana Górszczaków; Marię i Józefa
Klasów i ich rodziców;

+
Franciszkę i Jana Dubielów; Helenę i Stanisława Felusiów;
Franciszka Czecha; Zofię i Franciszka Sumerów; Mariannę Ryś; Annę
i Stanisława Janików; Marię Maciejak; Zofię Charemską;

+
Agnieszkę i Piotra Skalnych; Andrzeja i Zygmunta Wójcików;
Antoninę i Szczepana Gawinów; Wiktorię, Stanisława i Edwarda
Sumerów; Marię i Stanisława Słowików, syna Tadeusza; Rozalię i
Pawła Bartkowskich; Elżbietę i Feliksa Słowików; Stanisława
Króla; Janinę i Władysława Królów; Jana Wójcika;

+
Antoniego Żaka; Mariannę i Władysława Żaków; Franciszkę i Jana
Orządałów; Annę, Stanisława, Henryka, Annę i Teresę Malików;
Annę i Henryka Felusiów; Stefanię i Szymona Galów, i zmarłych z
tych rodzin;

+
Jana Sołtysika; Leona Tuchowskiego; Katarzynę i Józefa Krawackich,
syna Mieczysława; Annę, Rozalię i Ferdynanda Felusiów; Mariannę,
Władysława i Józefa Żaków; Katarzynę Kadłuczkę, jej rodziców
i brata Józefa; Wacława Kromkę;

+
Mariannę, Antoniego, Stanisławę i Marka Kołaczów; Franciszkę
Soból; Mariannę i Juliana Koczwarów i ich rodziców; Małgorzatę
i Karola Sobólów, synów: Tadeusza i Ferdynanda; Józefę Nowak;
Marię Galę; Franciszka Skalnego; Janinę Lech;

+
Helenę i Henryka Pytlów; zmarłych z rodzin Pytlów, Skalnych i
Bigajów; Helenę i Antoniego Bigajów; Agnieszkę i Bronisława
Więcków; Stefanię i Stanisława Bańków; Annę i Jakuba Bigajów,
Marka Bigaja, Janka Pobiegę;

+
Annę i Jana Noworytów, i ich rodziców; Władysława Kurka i jego
rodziców; Zofię Koczwarę; Rozalię, Jana i Franciszka Tekielich;
Antoninę i Stefana Jaroszów;

+
Antoninę i Tadeusza Kasperkiewiczów i ich rodziców; Annę Tekieli;
Stefana Szostaka i jego rodziców; Franciszkę i Pawła Szostaków;

+
Iwonę Kijowską; Zofię Marchewkę i jej rodziców; Ryszarda Malika;
Barbarę i Szczepana Malików; Janinę i Tadeusza Sewiołków; Zofię
i Antoniego Sewiołków;

+
Władysława Celeja; Juliana Jastrzębskiego; Mariannę i Tadeusza
Podgórskich; Zofię v i Józefa Rożków; Marię i Stefana
Słowikowskich; Władysława Malika; Władysławę i Władysława
Kuciów, syna Jana; Otylię Kuć;

+
Stanisławę i Tadeusza Rysiów; Wiktorię i Wincentego Malików i
ich rodziców; Tadeusza Suślika; Stefanię i Tadeusza Bałuszków,
syna Władysława; Józefę i Józefa Kucielów; Janinę i Kazimierza
Figlów; Stanisławę i Władysława Markowiczów; Julię i Jana
Malików;

+
Marię i Stanisława Pawlaków; Stanisławę Pawlak i jej rodziców;
Annę Kromkę; Stanisławę Galos; Zofię Galos; Marię Grucę;
Juliana Galosa; Bronisławę i Jana Tekielich; Franciszka i Alojzego
Czekajów;

+
Marię Tekieli i jej rodziców; Wiktorię i Stefana Kosków; Janusza
Czecha; Józefa Strojka; Annę i Henryka Felusiów; Janinę i
Tadeusza Bożków; Annę Fic;

+
Stanisławę i Stefana Bojdów; Aleksandrę i Leszka Kasprzyków;
Stefanię i Piotra Malików; Zofię i Edwarda Madejów; Zofię
Marchewkę; Władysławę i Franciszka Ziętarskich, syna Jana;
Helenę i Stanisława Felusiów, córkę Rozalię;

+
Janinę i Franciszka Wójcików; Tomasza Wójcika; Jana i Zofię
Palusów, syna Stanisława; Tadeusza Kapustę i jego rodziców,
Bronisławę i Ludwika;

+
Antoninę i Stefana Jaroszów; Stefanię Kochańską; Ludwikę Kuć;
Agnieszkę Grochal; Edwarda Kramarczyka i jego rodziców; Katarzynę
i Mikołaja Kuciów;

+
Jana Tekielego; Józefa Fryca; Helenę i Franciszka Malików, córkę
Stanisławę i syna Władysława; Stanisławę i Antoniego Sowów;
Rozalię i Kazimierza Felusiów;

+
Helenę i Stanisława Łąckich; Adama Felusia; Szymona Galosa;
Genowefę i Andrzeja Galosów; Stanisławę i Antoniego Sowów;
Zofię, Rozalię, Andrzeja, Stanisława i Władysława Tekielich;
dziadków Florczyków; Magdalenę i Piotra Kromków;

+
Salomeę i Władysława Galów; Jadwigę Mach; Zofię i Stanisława
Rubisiów; zmarłych z rodzin Galów, Machów, Słomaków, Rubisiów
i Tałachów; Agnieszkę i Stanisława Pasieków; Jarosławę i
Stanisława Deszczów;

+
Adama,Eugeniusza i Zofię Kasperkiewiczów; Krystynę i Mieczysława
Kostrzów;

Czułówek

W
naszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu polecamy: księży, którzy
posługiwali w naszej parafii, dobrodziejów i ofiarodawców oraz
wiernych zmarłych:

Ś.P.
Stanisława i Marię Machów, Jerzego Jagło, Jadwigę Kędzierską,
Jadwigę Mach, Jacka i Marię Machów, Szymona i Katarzynę Siudków;
Mieczysława i Marię Kuciów; Jana, Jadwigę i Franciszka Madejów,
Tomasza i Karolinę Gawinów; Szymona Siudka, żony: Katarzynę i
Ludwikę, Władysława i Helenę Siudków, Mariana, Adama i Urszulę
Siudków, Władysława i Marię Bańdów; Ignacego i Annę Madejów,
Kazimierza i Marię Nęcków, zm z R.: Nęcków, Żychów i Madejów;
Kazimierza i Marię Nęcków, zm. z R., Czesława i Marię Żychów,
braci: Jana i Józefa, Kazimierza Krawca, Tadeusza Gawina; Jana
Pączka, Stefana i Helenę Bańdów, Władysława i Marię Bańdów,
Tadeusza Siudka, Feliksa i Wandę Siudków; Kazimierę, Augustyna i
Stanisławę Madejów, Juliannę, Andrzeja i Jadwigę Madejów, córkę
Krystynę, Bronisława i Mariannę Koników, Teofila i Mariana
Nemsiów; Józefa i Władysławę Kaimów, Izydora i Marię Suchanów;
Bolesława i Janinę Knapików, syna Kazimierza, Józefa i Helenę
Furtaków, Sebastiana Furtaka; Stefanię Funek i jej rodziców,
Mariana Kapustę i jego rodziców; Edwarda, Franciszka i Agnieszkę
Kromków, Pawła i Marię Nęcków, zm. z R.; Szczepana i Anielę
Kędzierskich, Stefana Malika, Tadeusza i Helenę Hylów; Stanisława
Sternata i jego rodziców, Teodora i Stanisławę Kołodziejczyków,
Franciszka i Agnieszkę Żychów; Franciszka i Antoninę Siudków,
Tadeusza Dymka;

Jana,
Helenę i Danutę Zychów; Stefana i Józefę Muszyńskich, syna
Henryka, Józefa Mędralę, Wojciecha i Leokadię Plebanków; Jana
Zająca, jego rodziców, Martę, Anielę i Stanisława Irlików;
Władysławę, Kazimierza i Wiktorię Irlików, Władysława i Janinę
Hodurów, Andrzeja i Katarzynę Iwaniwów; Stanisława i Annę
Koczwarów, Stanisława, Rozalię, Grzegorza i Marię Cyganików;
Józefa Madeja, Juliana i Zofię Madejów, Władysława i Helenę
Siudków, Adama i Urszulę Siudków, Mariana Siudka; Jana Gawina,
jego rodziców, Mariana Siudka i jego rodziców, Stanisława Galosa,
jego rodziców, Joannę Galos; Kazimierza, Antoninę, Jana i Janusza
Kędzierskich, Eugeniusza, Ewę, Józefa i Halinę Kędzierskich,
Ignacego i Marię Malików; Kazimierza i Władysławę Siudków;
Zofię Konik i jej rodziców, Jana i Helenę Kędzierskich;
Stanisławę Konik, Zofię Gawin, Stanisława Konika; Jana i Anielę
Malików, ich rodziców, Juliana i Annę Czernych; Agatę, Ignacego,
Stanisława i Józefa Koników; Mieczysława i Józefę Kowalików,
córkę Stanisławę, Franciszka Okręglickiego; Józefa Siudka, jego
rodziców i brata; Stanisława i Helenę Galów; Władysława i
Dorotę Żychów; Jadwigę i Wawrzyńca Pytlów, Stanisława
Bugajskiego; Annę, Piotra, Feliksa, Franciszkę i Magdalenę
Siudków; Marię, Władysława, Józefa i Małgorzatę Malików,
Kazimierza i Justynę Siudków; Jana i Honoratę Machów i ich
rodziców, Jakuba i Stanisławę Rapaczów i ich rodziców;
Władysława i Zofię Piaseckich, Andrzeja Hudaszka; Tadeusza,
Władysława i Kazimierę Kromków, Stanisława i Agnieszkę
Gurbielów; Tadeusza i Zofię Koników, ich rodziców i krewnych;
Stanisława i Helenę Madejów, Jadwigę Siudek; Helenę, Tadeusza,
Marię, Franciszka i Kazimierza Kromków;

Mariana
Klimkowicza, jego rodziców, Ludwika i Marię Florczyków; Władysława
Klimkowicza, jego rodziców, Jana, Zofię i Józefa Klimkowiczów,
Wincentego i Balbinę Kapustów, Ignacego, Zofię i Franciszka
Klimkowiczów; Annę, Władysława i Włodzimierza Kromków, Zofię,
Józefa i Bronisławę Budzynów, Jana i Stefanię Kędzierskich,
Władysława i Stanisławę Zajgerów, Juliana Miceusza, Krzysztofa
Kędzierskiego; Stanisława i Reginę Kuciów, Krzysztofa i Antoniego
Marszałków, Krystynę Muchę, Janinę Fiutowską; Stefana i
Władysławę Żychów, syna Wacława, Stanisława, Jadwigę i
Tadeusza Ficów, Annę Ciubę; Kazimierza i Stanisławę Kromków,
Stanisława i Zuzannę Kromków, Barbarę Haberek, Wiesława Kromkę;
Tadeusza i Marię Żychów; Kazimierza i Stanisławę Podgórskich;
Marię, Jana i Kazimierza Wnęcków; Mariana Klimkowicza, Władysławę,
Stefana, Wacława, Bronisławę, Agnieszkę i Franciszka Żychów,
Katarzynę, Kazimierza i Edwarda Machów; Stanisława Buczka;
Zygmunta i Wandę Felusiów; Pawła, Franciszkę, Jana i Marię
Felusiów, Czesława Madeja, Marię Grucę; Andrzeja i Mariannę
Celejów, syna Stanisława; Franciszka i Wiktorię Malików, Jana,
Natalię i Stanisława Kromków; Macieja i Antoninę Kromków, Jana
Funka; Stanisława Buczka; Stanisława i Zofię Rubisiów, Franciszka
Galę, zm. z R.; Władysława i Józefę Koczwarów; Wawrzyńca i
Marię Kwoków, Jana, Marię, Wandę, Stefana i Stanisława Gizów;
Stanisławę, Zygmunta i Zbigniewa Hojdów, Józefa i Mieczysława
Długoszów; Janusza Zastawnika, jego rodziców; Ferdynanda i Helenę
Wilczyńskich; Włodzimierza i Marię Kromków, ich rodziców,
Władysława i Jadwigę, Janusza i Grażynę Dukałów, Kazimierza i
Marię Wędzichów; zm. z R.: Madejów, Gawinów i Kucharskich;

Józefa
i Stanisławę Wnęcków, zm. z R.; Wojciecha i Agnieszkę Kromków,
Wiktorię Pytel; Tadeusza i Jadwige Misiów, syna Stanisława, Józefa
i Władysławę Kaimów, Romana Konika, Władysława Żelaznego;
Kazimierza i Agnieszkę Felusiów, Władysława Gaudyna; Józefa i
Bronisławę Kuciów, Franciszka Skalnego, Franciszka i Janinę
Galosów, Karola i Zofię Sroczyńskich;

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Wieczny
odpoczynek…

Módlmy się:

Wszechmogący
Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego
Syna zmartwychwstałego,  i
umocnij naszą nadzieję, * że
razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen

Boże, chwało
wiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił przez swoją
śmierć i zmartwychwstanie,  zmiłuj
się nad wszystkimi wiernymi zmarłymi, którzy wyznawali wiarę w
nasze zmartwychwstanie, * i
daj im udział w radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen

Boże, Ty
sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do
nieba,  daj swoim sługom i
służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby
mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Boże,
Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz
przebaczenia, 
 prosimy
Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i
wszystkich Świętych 
* dopuścił
naszych zmarłych, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału
w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen