MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Wypominki

Rybna 

część I

W naszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu polecamy: księży, którzy posługiwali w naszej parafii, dobrodziejów i ofiarodawców oraz wiernych zmarłych:

+ Stanisława i Albinę Wąchałów; Antoniego Gielatę; Józefa Kopacza; Julię i Stefana Midorów, Karola i Marię Baronów, Helenę i Alojzego Midorów;

+ Piotra i Zofię, Józefa i Stanisławę Cebularzów;

+ Tadeusza i Zofię Zająców, ich rodziców, syna Stanisława, wnuka Pawła, zm. z R., Stanisława Starzyckiego, jego rodziców, zm. z R.;

+ Józefę Tataruch, Stanisława Staszkiewicza; + Mieczysława i Andrzeja Kiszczaków;

+ Franciszka i Władysławę Ziętarskich, syna Jana, Stanisława i Helenę Felusiów, Rozalię Górkę; + Wiesławę Ryś; + Władysława Skalnego, Marię Feluś;

+ Wawrzyńca i Marię Cyganików, Ryszarda Czecha; + zm. z R. Rysiów i Gawędów;

+ Jana, Janinę, Franciszka i Stefana Klimasów;

+ Jana i Magdalenę Łąckich, synów: Alojzego, Tadeusza i Adolfa;

+ Rozalię, Władysława i Annę Krawackich; + Barbarę Florczyk;

+ Jana i Stefanię Jaroszów; Jana i Katarzynę Felusiów;

+ Mieczysława i Stefanię Czechów, Jana i Annę Noworytów;

+ Rozalię, Jakuba i Franciszkę Kowalskich, Franciszka Sutkowskiego, Stanisława i Stefanię Galosów;

+ Władysława, Janinę, Franciszka i Anielę Starzyckich, syna Henryka;

+ Stefanię, Jana i Stanisława Tekielich;

+ Józefa Malika, Leona i Franciszkę Machów, Stanisława i Helenę, Jakuba i Marię Malików; + Andrzeja Opielę, Walentego i Kunegundę Galów;

+ Zofię, Jerzego i Leszka Orlińskich; + Stanisława i Annę Kapustów, syna Wojciecha;

+ Janusza, Zdzisława i Natalię Malików, Adama i Elżbietę Więchów;

+ Józefa Srokę; + Juliana i Różę Czechowskich, syna Zdzisława;

+ Mariana Malika; + Józefa Madydę; + Józefa i Marię Podgórskich, Zofię Malik;

+ Kazimierza i Annę Królów, ich rodziców; + Tomasza i Ewę Hajtów, syna Mieczysława; + Stanisława i Stefanię Matyasików;

+ Jana i Helenę Czechów, Aleksandra i Władysławę Bilskich;

+ Marię, Mariana, Rozalię, Piotra, Helenę i Natalię Bentkowskich, Józefa i Józefę Kowalskich, Józefa i Aleksandrę Frytków, Leszka Skoczylasa, Stanisława Golubova, Mariana Skalnego;

+ Jacentego i Juliannę Chmielów, Zdzisława i Jana Malików, Mariannę Kowalską, Stanisława Kromkę, Franciszka, Stefanię i Stefana Poniedziałków, Jana i Agnieszkę Malików; + Władysława i Zofię Felusiów, Franciszka i Agnieszkę Więcków, Karola i Władysławę Galów, Franciszkę Wiecheć;

+ Władysława i Barbarę Kuciów; + Annę Kęsek;

+ Józefa i Władysławę, Piotra i Genowefę Kuciów, Andrzeja i Stefanię Mlostków;

+ Ferdynanda i Genowefę Solarzów, Annę Suchan, Władysława i Antoninę Kącików, Zygmunta i Stefanię Kwoków, Mieczysława i Danutę Kącików;

+ Piotra i Rozalię Kromków; + Zofię Skalną, Katrarzynę Skowronek;

+ Juliana i Marię Strojków, ich rodziców i rodzeństwo;

+ Henryka Kruka, Marcina, Władysława i Agnieszkę Irlików;

+ Walentego i Stefanię, Mieczysława, Juliana i Rozalię, Zdzisława i Zbigniewa Czechowskich, Stanisława i Wiktorię, Stanisława Starzyckich, Wiktorię Hylę, Stanisława Cyganika;

+ Wincentego i Wiktorię Malików, Stanisława i Stefanię Dzierwów, Józefa i Sanisławę Zawłodzkich, ich rodziców;

+ Andrzeja i Janinę Grzywów, zm. z R. Grzywów, Jana i Annę Szubów, synów: Jana, Teofila i Stanisława, Władysława i Anielę Topórów, syna Władysława, Ludwika i Bronisławę Gacków, Annę Kukułkę, Franciszka i Zofię Toczków, syna Władysława, Stanisława, Franciszka i Teklę Sołtysików, syna Andrzeja;

+ Jana, Feliksa, Annę, Stanisława i Józefa Tekielich; + Tadeusza Sołtysika;

+ Stefana i Anielę Kromków, Tadeusza i Helenę Czechów, syna Stanisława;

+ Jana i Agnieszkę, Stanisława, Jakuba i Małgorzatę Tekielich;

+ Władysława i Stefanię, Karolinę Tekielich, syna Stanisława, Franciszka i Marię, Władysława i Helenę Bałuszków, Józefa Zabagłę, Krzysztofa Dulę,

+ Tadeusza Gawrysia, Zofię Kierzek; + Józefa i Antoninę Funków;

+ Ludwikę Kuć, Józefa i Jadwigę Noworytów;

+ Jana, Agnieszkę i Stanisława Kromków, Jana Funka, Macieja i Antoninę Kromków;

+ Jakuba i Annę Baraników, Stanisława Macha, jego rodziców;

+ Kazimierza i Agnieszkę Sewiołków, Franciszka, Magdalenę i Jana Bańków;

+ Andrzeja i Anielę Zoniów, Stanisława, Józefa i Janinę Cudzichów, Genowefę Chojnacką;

+ Piotra i Janinę Palusów, syna Władysława, Łukasza Ziętarskiego;

+ Józefa i Stanisławę Mroczków, Kazmierza Malika, syna Stanisława, Franciszka i Władysławę Malików, synów: Kazimierza i Alojzego, zm. z R.;

+ Filipa i Zofię Wilczyńskich, Władysława i Balbinę Celejów;

+ Tadeusza Kromkę, zm. z R.;

+ Piotra i Annę Tekielich, Tadeusza, Janinę i Antoniego Gawinów, Józefa, Martynę i Władysława Wilczyńskich, ich rodziców;

+ Władysław, Zofia, Stefan i Jan Skalni, Marek i Stanisława Krawaccy, zm. z R.;

+ Wacława, Władysławę, Mariana i Bogusławę Wróblów, Władysława, Henryka i Agnieszkę Wosików, Franciszka Kiełkowicza;

+ Stanisława i Rozalię Wilczyńskich, syna Ryszarda, Feliksa i Marię Kromków, Bolesława i Zofię Latusów, Wojciecha i Zygfrydę Kowalskich;

+ Kazimierza i Stefanię Tekielich, ich rodziców, Zofię Knapik, Stefana Gawina;

+ Stanisława i Władysławę Skowronków, Jana i Agatę Galów;

+ Czesława, Bartosza, Jana i Różę Siudków, Franciszka Tekielego, Kazimierza i Adelę Zajgierów; + Julię Rusek;

+ Władysława i Teresę Cukrów;

+ Józefa Paszczę, jego rodziców, córkę Anetę;

+ Tomasza i Rozalię Kierzków, Jana Bożka, Euzebiusza Palusa, Bronisławę Piszczek;

+ Stefana, Józefę i Antoniego, Józefa i Marię Bentkowskich, Józefa i Marię, Stanisława i Ryszarda Szewczyków, Pawła i Stanisławę Pabinów, Józefa Stopkę;

+ Karolinę, Władysławę, Jana i Tadeusza Cyganików, Mieczysława Nogę, Janusza Płanetę, Stanisława Fiutowskiego, Adama Słowińskiego;

+ Ryszarda Malika, Józefę, Krystynę, Kazimierza, Józefa i Annę Machów;

+ Stanisława Felusia, Bożenę Srokę, Andrzeja i Walerię Świadków;

+ Stanisława i Janinę Tekielich, Stanisława i Bronisławę Kotlarzów, Zofię Zając, Jana Bodzionego; + Władysława Życha, jego rodziców;

+ Franciszka Galosa, Władysława i Helenę Morawskich;

+ Franciszka i Stefanię Gierów; + Stefana Fryca, córkę Małgorzatę;

+ Błażeja, Józefa i Marię Kromków, Mateusza i Annę Solarzów, Magdalenę Cygan, Ewę Kozłowską, Teodora; + Jana i Helenę Gruców, Marię Szczerbak;

+ Eugeniusza, Edwarda i Helenę Skalnych, Jana i Zofię, Piotra i Bronisławę Dukałów;

+ Helenę, Tadeusza i Piotra Galów; + Józefa i Zofię Krzaników;

+ Tadeusza i Helenę Markowiczów, syna Władysława, Franciszka i Krystynę Machów, zm. z R., Szczepana i Zofię Malików;

+ Stefana i Adelę Kromków, zm. z R. Kromków, Elżbietę Płatek, zm. z R. Płatków;

+ Konstantego i Janinę Hasiów, ich rodziców, Edwarda i Zofię Madejów, ich rodziców;

+ Izydora i Helenę Klimkowiczów, Piotra Skalnego, Agnieszkę Kaspierkiewicz, Mariannę Kapustę;

+ Józefa i Bronisławę Kuciów, Franciszka i Janinę Galosów, Franciszka Skalnego, Władysława, Marię, Zdzisława, Natalię i Janusza Malików, Stanisława Felusia;

+ Stanisława i Władysławę Klimkowiczów, syna Mariana, Antoniego i Janinę Klimkowiczów, ich rodziców, Zofię Wiecheć;

+ Aleksandra i Helenę Marcelów, Jana i Katarzynę Płatków, Piotra i Annę Baraników, Mariana Muchę, Józefa Zająca, Karola i Jadwigę Klimkowiczów, Józefa i Zofię Marcelów, Marię Lach, Krystynę Szymusik;

+ Mariana, Izydora i Janinę, Jana i Halinę Skalnych, Jana i Helenę Bigajów, Pawła Zająca, Marię Cukier, Władysława i Helenę Felusiów, Władysława, Franciszka i Helenę Malików;

+ Andrzeja Tekielego, Stanisława i Władysławę, Stanisława i Marię Bojdów, Annę i Jana Kromków, Bogdana Jarosińskiego, Genowefę Stępień, zm. z R.;

+ Franciszkę i Izydora Malików, córkę, zięcia, syna, synową, syna Mariana, Stanisława Strojka i jego rodziców

+ Stanisława Bańdę, Wiktorię, Stanisławę, Piotra, zm. z rodz. Gibków

+ Stanisławę i Eugeniusza Michalskich + Mikołaja i Franciszkę Machów

część II

W naszych modlitwach Miłosierdziu Bożemu polecamy: księży, którzy posługiwali w naszej parafii, dobrodziejów i ofiarodawców oraz wiernych zmarłych:

+ Jana i Barbarę Skalnych, Józefa Tekielego, wnuka Andrzeja, Feliksa i Marię Tekielich

+ Andrzeja Tekielego, Władysławę i Stanisława Bojdów, Józefa Tekielego, Annę i Jana Kromków

+ Piotra, Genowefę i Andrzeja Smółków, Jadwigę Turchan

+ Kazimierza Kromkę, jego rodziców i braci, Stefana, Antoninę i Marię Pytlów, Jana, Marcjannę, Marię i Władysława Skalnych, Janinę Doczkał, Władysława Kurpana

+ Marię i Włodzimierza Kromków, Grażynę i Janusza Dukałów, Marię Wędzichę

+ Jana Łackiego, syna Krzysztofa, Stanisławę i Józefa Wilków, Mariannę i Kazimierza Łąckich, syna Andrzeja, wnuka Konrada, Mariana Trelę, syna Jerzego

+ Jana, Andrzeja i Helenę Rakoczych, Stanisława, Annę i Józefa Grzybków, Mariana, Bartosza i Halinę Buraczewskich

+ Antoniego Czecha z rodzicami, Marię i Grzegorza Czechów, Agnieszkę i Stanisława Kapustów,synów Władysława i Stefana z żoną Józefą

+ Agnieszkę i Szczepana Florczyków, córkę Janinę Sczupak

+ Jadwigę i Szczepana Kędzierskich, Józefa, Barbarę i Kazimierza Bałuszków

+ Wiesława i Tadeusza Nogów, Jozefa i Stanisławę Felusiów, Beatę Górszczyk, Różę i Fabiana Klimkowiczów, Annę Nogę

+ Władysława i Irenę Łąckich, Władysława i Wiktorię Łąckich, Agnieszkę i Henryka Wojasów

+ Kazimierza i Marię Gibków oraz zm. z rodz., Franciszkę i Annę Wiechciów, syna Adama oraz zm. z rodz.

+ Zofię, Piotra, Zuzannę i Wincentego Suślików, Helenę i Władysława Słowikowskich

+ Jana i Marię Felusiów, córkę Stanisławę

+ Franciszka, Mariana i Władysławę Kasperkiewiczów, Jana, Marię, Władysława i Józefa Zawłockich

+ Józefa, Jana i Anielę Bentkowskich, Feliksa i Agnieszkę Felusiów, Janinę i Czesława Szoków, Helenę i Mariana Szubów

+ Kacpra, Janinę i Franciszka Tekielich, Stanisławę Kuciel, Józefa i Wiktorię Florczyków, Jana i Janinę Krzanów

+ Jadwigę i Franciszka Kadłuczków, Magdalenę i Kazimierza Galosów, Marię i Józefa Madejów oraz ich rodziców

+ Pawła, Agatę i Balbinę Felusiów, córkę Mariannę, wnuczkę Ewę, Feliksa i Mariannę Tekielich

+ Stanisława Celeja, jego rodziców, Helenę i Tadeusza Sroków

+ Henryka i Mariannę Klimkowiczów; + Zofię i Władysława Hylów, Janinę Czech

+ Józefa i Stanisławę Wilków, Kazimierza i Mariannę Łąckich

+ Annę i Eugeniusza Zajgierów, Kazimierza Płeckiego, jego rodziców

+ Roberta Jastrzębskiego, jego dziadków; + Karola i Władysławę Galów, ich rodziców

+ Jana, Janinę i Tadeusza Płatków, Adam i Marię Kromków, ich synów

+ Mariannę i Piotra Kowalskich, syna Jana, wnuczkę Sylwię, Józefa Żaka, jego rodziców; + Marię i Michała Mularskich, zięcia Mariana, zm. z rodz.

+ Karola i Władysławę Galów, ich rodziców, Konstantego Srokę, syna Zbigniewa, Franciszka i Konstantego Sroków, syna Jana

+ Stefana Malika, Franciszka, Mieczysława i Ewę Nowaków

+ Władysława i Marię Wiechciów, Franciszka i Katarzynę Malików, Władysława i Annę Wiechciów, Józefa, Marię i Władysława Feretów

+ Janinę i Szczepana Skalnych, Annę i Stanisława Wiechciów, Barbarę Malik, Krystynę Górską, Józefa Swalarza; + Krystynę Szymusik, zm. z rodz.

+ Zofię i Józefa Kuciów, Aleksandra, Marię i Andrzeja Bielaków

+ Mikołaja i Zofię Kuciów, Jana i Józefa Galosów, Marię i Antoninę Kuciów, Annę Wasik, Edwarda i Zofię Czechów

+ Bronisławę, Izydora, Annę i Feliksa Felusiów, Agnieszkę i Stefana Sowów

+ Marię i Jana Marchewków, Kazimierza i Wiktorię Malików, córkę Annę, Henryka i Stefanię Bajonów, ich rodziców, Józefa i Marię Marchewków, wnuka Michała, Marię i Mariana Wierciaków, Cecylię Niedzielską, Janinę Wysocką

+ Zdzisława Tarkowskiego; + Ferdynanda Łąckiego

+ Stefanię i Władysława Koczwarów, Józefa Noworytę

+ Walerię i Henryka Malików, Stefanię Feluś

+ Marię i Edwarda Kuciów, Stanisławę Cyganik; + Andrzeja Tekielego

+ Józefa i Marię Bentkowskich, synów Stefana i Antoniego, synową Józefę, córkę Stanisławę, zięcia Pawła, dziadków Bentkowskich i Zająców, Władysława i Zofię Tekielich, syna Alojzego, synową Annę i zięcia Władysława, dziadków Tekielich i Wójcików

+ Danutę Kulę i Stanisławę Paździor; + Czesława Czecha, syna Tadeusza

+ Janusza, Rozalię i Wacława Czechów, Emilię i Jana Serafinów

+ Wiktorię i Tadeusza Galów, Tadeusza Suślika, Helenę Słowikowską

+ Annę, Kazimierza i Józefa Wróblów, Antoninę i Mikołaja Cebularzów

+ Katarzynę i Andrzeja Kapustów, Jana Fryca; + Marię i Franciszka Bałuszków

+ Franciszkę i Piotra Podgórskich, Stefana Jarosza

+ Henryka i Różę Malików, Stefanię Bilington, Piotra Markowicza, Tadeusza Czarnika, Stefanię Kapustę, Józefa Podgórskiego, Marię i Władysława Kramarczyków, syna Tadeusza, Jana Kramarczyka

+ Jana i Marię Felusiów, Władysława Wiechcia, ich rodziców i rodzeństwo

+ Jana Lenika, jego rodziców i braci, Stanisława i Agatę Galów, ich rodziców i syna Adama

+ Kazimierza Płeckego, jego rodziców, Janinę, Franciszka i Stefana Klimasów

+ Wiktorię i Stanisława Matyasików, ich rodziców, Józefa i Franciszka Rysiów, Mariana Cebularza, jego rodziców, Marię Galos, Jana Gizę

+ Stefana Lenika, Stefana Czecha, Bronisława Zająca,ich rodziców, Edwarda Piwowarczyka

+ Stanisława Litwickiego, Władysławę i Mikołaja Doczkałów

+ Annę, Zofię, Władysława i Alojzego Tekielich, ich rodziców, Marię i Władysława Malików, ich rodziców, Helenę Malik, Włądysława Kamińskiego

+ Zofię Marchewkę, Piotra i Marię Malików, trzech braci poległych na wojnie, Marię, Franciszka, Helenę i Władysława Bałuszków

+ Stanisława i Krystynę Felusiów, Stanisława i Kamilę Suchanów, synów: Stanisława i Krzysztofa, Tadeusza i Władysławę Felusiów, synów: Andrzeja Stanisława, Zbigniewa

+ Kazimierza, Jadwigę, Anielę i Stefana Kasperkiewiczów, Stanisława, Franciszkę, Tadeusza i Annę Skalnych; + Katarzynę i Jana Płatków, Mieczysława Malika

+ Józefa i Bronisławę Kuciów, Franciszka Skalnego, Franciszka i Janinę Galosów, Zofię i Karola Sroczyńskich; + Dorotę Hapłyk

+ Stefanię, Jana i Mieczysława Wiechciów, Michała, Janinę i Tadeusza Sewiołków

+ Jana i Wiktorię Struzików, Stefana i Jadwigę Łąckich

+ Józefę Płatek, jej rodziców; + Tadeusza i Wiktorię Galów, Stanisława Zająca

+ Stanisława i Helenę Waśników, Władysławę i Czesława Lisów; + Janinę Kuć

+ Marię Mach, jej rodziców, córkę Basię, Jana, Helenę, Wincentego i Marię Machów

+ Władysława Bałuszka, jego rodziców, Franciszka i Anielę Palusów, Franciszka i Agnieszkę Jakubików, Jana Tekielego; + Józefa i Marię Skalskich

+ Czesława i Janinę Gibków, Ryszarda Kozienia, Józefa i Marię Boroniów

+ Józefa i Stanisławę Matyasików, Edwarda Kramarczyka

+ Wiktorię i Tadeusza Galów, Antoninę i Andrzeja Skalnych

+ Władysława Prochownika, Zofię i Franciszka Skowronków

+ Jana, Mariannę i Karolinę Kuzów, Zofię i Wojciecha Grochalskich, Stanisława i Alfonsa Lidków; + Wiktorię i Jana Celejów

+ Szczepana Skowronka, syna Adama, Jana i Wiktorię Celejów, zm. z rodz., Franciszka i Balbinę Skowronków, ich dzieci

+ Helenę i Andrzeja Florczyków, ich rodziców, Agnieszkę Litwicką

+ Stanisławę i Józefa Felusiów z rodzicami, Irenę i Franciszka Kiełkowiczów, Marię i Stanisława Gałdynów; + Marię Morawską, Stanisława Grelę, syna Władysława

+ Anielę, Stanisława, Stefana i Zofię Skalnych, Ewę, Andrzeja i Adama Porzyckich, Stanisława i Stefanię Czopków, Zofię Wielchorską

+ Zofie i Piotra Suchaników, Mariannę, Kazimierza, Konrada i Krzysztofa Łąckich

+ Salomeę Cukier, jej rodziców, Jana, Helenę, Stefanię, Julię, Zofię i Władysława Kapustów, Antoniego, Annę i Andrzeja Krawackich

+ Stanisławę i Stefana Tekielich, ich rodziców

+ Marię, Jana, Janinę Józefa, Czesława i Kazimierza Lachów, Antoniego i Stefanię Harmatysów, Agnieszkę i Edwarda Piwowarczyków

część III

W naszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu polecamy: księży, którzy posługiwali w naszej parafii, dobrodziejów i ofiarodawców oraz wiernych zmarłych:

+ Waleriana Sibika, Jana i Andrzeja Misiurów; + Martę Matyasik

+ Rozalię, Mieczysława i Wandę Jaroszów, Stefanię i Adama Górów

+ Tomasza Łąckiego, Władysława i Helenę Florczyków

+ Barbarę, Jadwigę i Stefana Łąckich; + Wiesława i Katarzynę Siudków

+ Halinę Tekieli, Mariana i Marię Galów

+ Zofię, Błażeja, Stanisława i Jana Płatków, zm. z rodz., Stefanię, Jana, Janinę i Władysława Rysiów, zm. z rodz., Agnieszkę i Stefana Sowów, Władysławę i Stanisława Bojdów, Anielę Feluś, Stefanię Hylę, Władysława Gawina, Mariannę Skupień

+ Mariana i Janinę Tekielich; + Józefa i Helenę Markowiczów

+ Eleonorę i Stanisława Cukrów, Marię i Stanisława Radzichowskich

+ Magdalenę i Dariusza Cyganików, Władysławę i Andrzeja Matuszewskich, zm. z rodz.; + Stanisława Cukra, jego rodziców

+ Stanisławę, Stefana i Andrzeja Podgórskich, Andrzeja Pytla, Mieczysława Czeluśniaka

+ Jadwigę i Antoniego Klimkowiczów, syna Karola, Józefa i Stefanię Sikorskich, ich córki i synów oraz synową, Annę Tekieli

+ Wincentego, Marię i Zdzisława Skalnych, Stanisława Płatka

+ Jerzego, Agnieszkę i Franciszka Smołkowiczów, Helenę, Jana i Władysława Kurpanów, Zofię i Eugeniusza Stopów

+ Piotra i Joannę Bajonów, Antoninę Kasperkiewicz, Annę i Władysława Krawackich

+ Piotra i Anielę Skalnych, Józefa, Antoninę i Tadeusza Felusiów, zm. sąsiadów, zm. z rodz.; + Władysława, Mariannę i Andrzeja Kierzków

+ Joachima Hudalę, jego rodziców, Szczepana i Rozalię Skwarków, Stefana Malika, jego rodziców, Kazimierza Dubiela, jego rodziców, Grażynę i Ditę Kurków, Helenę, Pawła, Wiesława i Krzysztofa Felusiów; + Katarzynę i Mikołaja Kuciów

+ Pawła Zająca, Helenę, Władysława, Marię i Jana Felusiów

+ Agnieszkę, Władysława, Wiktorię i Tadeusza Felusiów, Elżbietę Cyganik

+ Jacentego, Agnieszkę, Helenę, Stanisława, Józefa i Izydora Skalnych, Jana, Karolinę, Władysławę i Tadeusza Cyganików, Agnieszkę Litwicką

+ Ryszarda Kozienia, Weronikę Smoleń, Alę Mus

+ Marię, Józefa, Zofię i Alojzego Zawłockich

+ Euzebiusza Skalnego, Stefanię i Bronisława Kędzierskich

+ Helenę i Władysława Morawski, Wiktorię i Gustawa Figów

+ Ferdynanda Felusia, Karolinę i Józefa Tekielich

+Stefanię i Andrzeja Gibków, Wiktorię i Wojciecha Skrobaczów, Jadwigę i Jana Gibków zm. z rodz.; + Edwarda Załuskiego, Władysława Tekielego

+ Stefana, Marię i Feliksa Malików, Helenę i Feliksa Kasperkiewiczów

+ Jana Pytla, Bogdana Grzywę, jego rodziców, Tadeusza i Katarzynę Podgórskich, jej rodziców, zm. z rodz.

+ Bronisława, Stefana, Władysławę i Agnieszkę Sowów, Ludwika i Salomeę Skalnych, Stanisławę i Krzysztofa Kędzierskich, Helenę i Karola Bojdów

+ Józefa i Helenę Solarzów, Jana i Marię Marasików, jej rodziców

+ Stanisławę i Zdzisława Płatków, Władysławę Felusiów

+ Euzebiusza Skalnego, ich rodziców, Bronisławę i Franciszka Gawinów

+ Jana, Zofię, Piotra, Helenę, Józefa, Marka, Andrzeja, Marię, Kazimierza, Leokadię, Mariannę i Stanisławę Pytlów, Lidię, Klemensa i Rozalię Chlebowskich

+ Stanisławę i Józefa Galosów, ich rodziców

+ Katarzynę, Jana, Marię i Władysława Poprawów, Weronikę i Aleksandra Szkutów

+ Zofię, Władysława i Franciszka Targowskich

+ Stanisławę i Władysława Kromków, ich rodziców, Jadwigę Feluś

+ Marię, Kazimierza, Zofie i Franciszka Malików

+ Wiktorię, Stanisława, Janinę i Józefa Łataków, Janinę i Antoniego Godzików, Bronisławę i Krzysztofa Kapustów

+ Mariana Malika, Rozalię, Franciszka i Stefanię Galów, Helenę i Antoniego Kierzków, Izydora i Franciszkę Malików

+ Mateusza i Genowefę Jamrozików, Stanisława Koczwarę

+ Zofię, Kazimierza i Władysławę Galosów

+ Zofię i Franciszka Galosów, Romana Gigorijewa, jego rodziców, Zofię i Mieczysława Grigorijewów, Barbarę Gaudyn

+ Agatę, Wincentego, Katarzynę, Jana i Franciszka Jaroszów

+ Bartłomieja i Wiktorię Mitanów, Helenę Tokarską

+ Anastazję i Piotra Tekielich, Władysława Krzanika, Jadwigę i Mikołaja Felusiów, Józefa Gibka, Rozalię i Jakuba Kowalskich, Stanisława i Jana Tekielich

+ Stefana i Włodzimierza Gibków, Wojciecha Kowalskiego, Jadwigę i Franciszka Jaroszów, Szczepana i Katarzynę Gibków

+ Stanisława, Helenę, Piotra i Marię Kwoków, Kazimierza i Zofię Cyganików, Jana, Stanisławę, Juliana i Rozalię Felusiów, Agnieszkę i Jana Galów, Leonarda, Wandę, Rafała i Pawła Nowaków, Kazimierza Plebankiewicza

+ Magdalenę, Franciszka, Władysława, Jana i Stefana Bańków, Rozalię i Ferdynanda Felusiów; + Janinę i Józefa Galów, zm. z rodz.

+ Władysławę i Ferdynanda Skalnych, Weronikę, Antoniego, Mieczysława i Władysława Grzybów, Marię i Stefana Płachtów, Helenę i Antoniego Kępków

+ Walerię, Władysława i Genowefę Kasperkiewiczów, Stanisławę i Jakuba Rapaczów, ich rodziców

+ Marię, Walerię, Władysława, Genowefę, Helenę i Feliksa Kasperkiewiczów, Helenę i Jana Malików, Janinę i Stanisława Czechów, Kazimierę i Stefana Michalików, Annę i Piotra Żmudów

+ Marię, Jana i Różę Marasików, Jadwigę i Macieja Kowalików, Jadwigę Kępę, Katarzynę, Jana i Franciszka Galów, Salomeę, Jana, Marię, Leona i Zygmunta Urbańców; + Ludwika, Annę, Stefanię i Krzysztofa Felusiów zm. z rodz.

+ Franciszka, Wiktorię, Władysława i Stanisława Maciejczyków, Władysława i Marię Matyasików

+ Stefana, Józefa, Marię, Stanisławę, Pawła, Antoniego i Józefę Bentkowskich, Marię, Antoniego i Krystynę Bałuszków, Jadwigę, Mikołaja, Bronisławę i Izydora Felusiów, Tadeusza Bukowskiego, Zofię i Kazimierza Nowaków, zm. sąsiadów

+ Władysława Koska, jego rodziców

+ Józefę i Zdzisława Gawinów, Stanisława Zielińskiego, Wiktorię i Józefa Markowiczów, Annę i Henryka Malików, Stefanię i Stanisława Felusiów, Jerzego Fijała, Jerzego Skoczylasa; + Piotra Tekielego; + Stanisławę Nizioł, Henryka Spławskiego

+ Anielę, Kazimierza i Romualda Tekielich, Jana Zamroźniaka, Sławomira Trochę, Mieczysława Matyasika, Kazimierza Macha

+ Piotra Felusia, jego rodziców, Władysława Galę, jego rodziców, Fabiana i Różę Klimkowczów, ich rodziców, Ferdynanda Lenika, jego rodziców

+ Mikołaja i Marię Skalnych, Janusza Skalnego, Jana Bojdę

+ Tadeusza Galę, Stanisława i Janinę Malików, Izabelę Czech

+ Marię i Feliksa Malików, Helenę Feluś, ich dzieci, Stefana Malika, Zofię Feluś

+ Mariana i Mariannę Kucińskich, Jana i Bronisławę Kucińskich

+ Zofię i Jana Celejów, Anielę, Franciszka, Antoniego, Stanisława, Marka, Józefa i Dawida Bulańdów, Janinę i Jana Figlów, zm. z rodz.

+ Zofię, Jana, Tadeusza i Jerzego Podgórskich, zm. z rodz. Podgórskich i Kumali, Janinę i Stanisława Palusów, zm. z rodz. Palusów i Kapustów, Roberta Odrzywołka, Aleksandra Walkowicza, Juliana Włodarczyka

+ Jana, Czesława, Genowefę, Stanisława i Antoniego Świdrów, Władysława Walenia, Agnieszkę i Jana Kramarczyków

+ Helenę i Tadeusza Sroków, ks. Jana Wołka, Annę, Stanisława i Jana Machaczków

+ Jana i Helenę Strojków, Jakuba i Annę Malików

+ Annę, Jakuba i Janinę Malików, Helenę i Jana Strojków, Władysława i Włodzimierza Nędzów, zm. z rodz.; + Mariannę Feluś, zm. z rodz.

+ Wincentego, Honoratę, Stanisławę, Franciszka, Stanisława i Mieczysława Płatków, Janinę Dulę, mężów: Karola i Floriana

+ Helenę i Tadeusza Sroków, jego rodziców, Marię i Stanisława Grzywów, ich rodziców, Jana Celeja

+ Zofię i Tadeusza Felusiów, zm. z rodz.; + Janinę i Władysława Skalnych

+ Marię i Zygmunta Kucharskich, Marię, Jakuba, Joannę i Józefa Zajgierów, Agatę, Jana i Zygmunta Orządałów, Władysława, Władysławę i Mariana Galosów, Annę Bigaj

+ Janinę i Stanisława Palusów, Stanisława Koczwarę, Mateusza Jamrozika

część IV

W naszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu polecamy: księży, którzy posługiwali w naszej parafii, dobrodziejów i ofiarodawców oraz wiernych zmarłych:

+ Zofię, Stanisława, Urszulę, Mieczysława, Mariannę i Jana Gawinów, Helenę i Jana Kapustów, córkę Stefanię, Jacka i Agnieszkę Felusiów, Teklę i Pawła Kapustów, Franciszka, Helenę i Józefa Skalnych, Andrzeja Dzierwę

+ Zofię, Stanisława, Urszulę, Mieczysława, Mariannę i Jana Gawinów, Krystynę Motykę, Helenę, Jana i Stefanię Kapustów, Łucję Antoniego Bolechów

+ Helenę i Andrzeja Florczyków, Marię Kowal, Agnieszkę Litwicką

+ Stanisławę i Stanisława Płaków; Janinę i Franciszka Machaczków;

+ Antoninę i Adama Rychlików; Jadwigę i Antoniego Klimkowiczów, syna Franciszka; Magdalenę i Pawła Tekielich, córkę Annę; Józefa Zająca; Helenę, Zygmunta i Franciszka Cukrów;

+ Mariannę i Andrzeja Celejów, syna Stanisława; Janinę, Stefana i Franciszka Klimasów; Helenę Malik; Franciszka Tekielego; Stanisławę Kasperkiewicz; Stanisława Tekielego; Karolinę Tekieli; Władysława Żaka;

+ Józefa, jego rodziców i rodzeństwo; Eleonorę i Ignacego Sewiołłów i ich dzieci; Annę i Romana Sewiołłów; + Stanisława Knapika; Jana i Helenę Kapustów i ich dzieci; Marię i Franciszka Cukrów, syna Stanisława;

+ Adama Gaudyna; Franciszka Zająca; Stefanię, Jana i Stanisława Tekielich; Władysława i Stanisława Tekielich; Franciszka Lenika; Tadeusza Drabika;

+ Anielę i Franciszka Palusów; Zofię i Błażeja Płatków; Helenę i Antoniego Połciów; Stanisławę Połeć i jej rodziców; Marię, Zofię, Pawła i Józefa Kuciów; Stanisławę i Mariana Wilków; Stanisława Koziołka; Helenę i Grzegorza Jastrzębskich; Agnieszkę, Jana i Stanisława Kromków;

+ Genowefę, Walerię i Władysława Kasperkiewiczów; Antoninę, Tadeusza i Józefa Felusiów i ich rodziców; Helenę, Antoniego i Józefa Bigajów; Jadwigę, Stefanię i Franciszka Jaroszów; Stanisławę Malik;

+ Mieczysława Galosa i zmarłych z rodziny; Stefanię i Bronisława Kędzierskich; Marię i Józefa Kucielów, syna Jana;

+ Tadeusza Widórka; Helenę i Stanisława Kromków; Jana Czekaja; Magdalenę i Jana Sołtysików, córkę Janinę; Marię Sołtysik, syna Stanisława i wnuka Rafała; Helenę Karwat; Zofię i Henryka Czechów; Agnieszkę i Wawrzyńca Zawłodzkich; Stefanię i Stanisława Zawłodzkich;

+ Olgę, Annę, Rozalię, Józefa, Stanisława i Jana Noworytów; Jadwigę, Stanisława, Wacława i Franciszka Czechów; Helenę i Józefa Łąckich; Henryka Tekielego; Halinę Kuchtę; Helenę i Mikołaja Felusiów; Adama Felusia; Julię Feluś; Agatę i Piotra Tekielich;

+ Bronisławę Kapustę, syna Krzysztofa; Irenę, Marię i Władysława Baraników; Barbarę i Andrzeja Palusów; Marię Mirek; Stanisławę, Zofię, Marię, Patryka, Jana i Teodora Kołodziejczyków; Agnieszkę i Franciszka Żychów;

+ Marię i Władysława Baraników; Irenę i Szczepana Burzyńskich; Zofię Kołacz; Stanisława Utylskiego i zmarłych z tych rodzin;

+ Stefana Bańkę i zmarłych z rodziny; Annę i Tomasza Kromków i zmarłych z rodziny; Rozalię i Czesława Celejów, ich rodziców i córkę Elżbietę; Aleksandrę Polańską;

+ Helenę, Mikołaja, Adama, Julię i Jadwigę Felusiów; Władysławę i Tadeusza Palusów; Halinę Kuchtę; Henryka Tekielego; Marię i Kazimierza Klimkowiczów; Adama Kucia, syna Roberta; Władysława Kromkę; Magdalenę i Tomasza Matyasików;

+ Piotra, Helenę i Wiesławę Rysiów; Antoninę i Jana Cukrów; Krystynę Matyasik; Jana Baranika i jego rodziców; Marię Kapustę;

+ Zofię, Szczepana, Jana, Łucję, Franciszka i Bronisławę Tekielich; Marię i Jana Zawłodzkich; Krystynę i Władysława Galów; Kazimierza Bentkowskiego; Władysławę i Franciszka Gruców i ich rodziców;

+ Adama Galę i jego rodziców; Marię i Andrzeja Felusiów; Władysławę, Tadeusza, Andrzeja, Stanisława i Zbigniewa Felusiów;

+ Stanisławę, Annę i Stefana Wiechciów; Marię Tekieli; Władysława Więcka; Agnieszkę, Izydora, Władysławę i Józefa Markowiczów; Helenę, Jana, Katarzynę, Mikołaja, Annę i Stefana; ks. Bolesława

+ Stefana Zająca; Katarzynę i Jana Bałuszków; Zofię i Franciszka Tekielich; Stanisławę i Józefa Świadków; Tadeusza Grucę;

+ Annę i Piotra Tekielich i ich rodziców; Irenę, Marię i Władysława Baraników i ich rodziców; Adama, Annę i Franciszka Wiechciów; Adama Wiechcia; Danutę i Karola Kłępów; Zofię Malik; Marię i Józefa Podgórskich;

+ Jadwigę i Ludwika Kuciów; Annę Tekieli; Marię i Władysława Kuciów; Stanisławę, Mariana i Jana Górszczaków; Marię i Józefa Klasów i ich rodziców;

+ Franciszkę i Jana Dubielów; Helenę i Stanisława Felusiów; Franciszka Czecha; Zofię i Franciszka Sumerów; Mariannę Ryś; Annę i Stanisława Janików; Marię Maciejak; Zofię Charemską;

+ Agnieszkę i Piotra Skalnych; Andrzeja i Zygmunta Wójcików; Antoninę i Szczepana Gawinów; Wiktorię, Stanisława i Edwarda Sumerów; Marię i Stanisława Słowików, syna Tadeusza; Rozalię i Pawła Bartkowskich; Elżbietę i Feliksa Słowików; Stanisława Króla; Janinę i Władysława Królów; Jana Wójcika;

+ Antoniego Żaka; Mariannę i Władysława Żaków; Franciszkę i Jana Orządałów; Annę, Stanisława, Henryka, Annę i Teresę Malików; Annę i Henryka Felusiów; Stefanię i Szymona Galów, i zmarłych z tych rodzin;

+ Jana Sołtysika; Leona Tuchowskiego; Katarzynę i Józefa Krawackich, syna Mieczysława; Annę, Rozalię i Ferdynanda Felusiów; Mariannę, Władysława i Józefa Żaków; Katarzynę Kadłuczkę, jej rodziców i brata Józefa; Wacława Kromkę;

+ Mariannę, Antoniego, Stanisławę i Marka Kołaczów; Franciszkę Soból; Mariannę i Juliana Koczwarów i ich rodziców; Małgorzatę i Karola Sobólów, synów: Tadeusza i Ferdynanda; Józefę Nowak; Marię Galę; Franciszka Skalnego; Janinę Lech;

+ Helenę i Henryka Pytlów; zmarłych z rodzin Pytlów, Skalnych i Bigajów; Helenę i Antoniego Bigajów; Agnieszkę i Bronisława Więcków; Stefanię i Stanisława Bańków; Annę i Jakuba Bigajów, Marka Bigaja, Janka Pobiegę;

+ Annę i Jana Noworytów, i ich rodziców; Władysława Kurka i jego rodziców; Zofię Koczwarę; Rozalię, Jana i Franciszka Tekielich; Antoninę i Stefana Jaroszów;

+ Antoninę i Tadeusza Kasperkiewiczów i ich rodziców; Annę Tekieli; Stefana Szostaka i jego rodziców; Franciszkę i Pawła Szostaków;

+ Iwonę Kijowską; Zofię Marchewkę i jej rodziców; Ryszarda Malika; Barbarę i Szczepana Malików; Janinę i Tadeusza Sewiołków; Zofię i Antoniego Sewiołków;

+ Władysława Celeja; Juliana Jastrzębskiego; Mariannę i Tadeusza Podgórskich; Zofię v i Józefa Rożków; Marię i Stefana Słowikowskich; Władysława Malika; Władysławę i Władysława Kuciów, syna Jana; Otylię Kuć;

+ Stanisławę i Tadeusza Rysiów; Wiktorię i Wincentego Malików i ich rodziców; Tadeusza Suślika; Stefanię i Tadeusza Bałuszków, syna Władysława; Józefę i Józefa Kucielów; Janinę i Kazimierza Figlów; Stanisławę i Władysława Markowiczów; Julię i Jana Malików;

+ Marię i Stanisława Pawlaków; Stanisławę Pawlak i jej rodziców; Annę Kromkę; Stanisławę Galos; Zofię Galos; Marię Grucę; Juliana Galosa; Bronisławę i Jana Tekielich; Franciszka i Alojzego Czekajów;

+ Marię Tekieli i jej rodziców; Wiktorię i Stefana Kosków; Janusza Czecha; Józefa Strojka; Annę i Henryka Felusiów; Janinę i Tadeusza Bożków; Annę Fic;

+ Stanisławę i Stefana Bojdów; Aleksandrę i Leszka Kasprzyków; Stefanię i Piotra Malików; Zofię i Edwarda Madejów; Zofię Marchewkę; Władysławę i Franciszka Ziętarskich, syna Jana; Helenę i Stanisława Felusiów, córkę Rozalię;

+ Janinę i Franciszka Wójcików; Tomasza Wójcika; Jana i Zofię Palusów, syna Stanisława; Tadeusza Kapustę i jego rodziców, Bronisławę i Ludwika;

+ Antoninę i Stefana Jaroszów; Stefanię Kochańską; Ludwikę Kuć; Agnieszkę Grochal; Edwarda Kramarczyka i jego rodziców; Katarzynę i Mikołaja Kuciów;

+ Jana Tekielego; Józefa Fryca; Helenę i Franciszka Malików, córkę Stanisławę i syna Władysława; Stanisławę i Antoniego Sowów; Rozalię i Kazimierza Felusiów;

+ Helenę i Stanisława Łąckich; Adama Felusia; Szymona Galosa; Genowefę i Andrzeja Galosów; Stanisławę i Antoniego Sowów; Zofię, Rozalię, Andrzeja, Stanisława i Władysława Tekielich; dziadków Florczyków; Magdalenę i Piotra Kromków;

+ Salomeę i Władysława Galów; Jadwigę Mach; Zofię i Stanisława Rubisiów; zmarłych z rodzin Galów, Machów, Słomaków, Rubisiów i Tałachów; Agnieszkę i Stanisława Pasieków; Jarosławę i Stanisława Deszczów;

+ Adama,Eugeniusza i Zofię Kasperkiewiczów; Krystynę i Mieczysława Kostrzów;

Czułówek

W naszych modlitwach Bożemu Miłosierdziu polecamy: księży, którzy posługiwali w naszej parafii, dobrodziejów i ofiarodawców oraz wiernych zmarłych:

Ś.P. Stanisława i Marię Machów, Jerzego Jagło, Jadwigę Kędzierską, Jadwigę Mach, Jacka i Marię Machów, Szymona i Katarzynę Siudków; Mieczysława i Marię Kuciów; Jana, Jadwigę i Franciszka Madejów, Tomasza i Karolinę Gawinów; Szymona Siudka, żony: Katarzynę i Ludwikę, Władysława i Helenę Siudków, Mariana, Adama i Urszulę Siudków, Władysława i Marię Bańdów; Ignacego i Annę Madejów, Kazimierza i Marię Nęcków, zm z R.: Nęcków, Żychów i Madejów; Kazimierza i Marię Nęcków, zm. z R., Czesława i Marię Żychów, braci: Jana i Józefa, Kazimierza Krawca, Tadeusza Gawina; Jana Pączka, Stefana i Helenę Bańdów, Władysława i Marię Bańdów, Tadeusza Siudka, Feliksa i Wandę Siudków; Kazimierę, Augustyna i Stanisławę Madejów, Juliannę, Andrzeja i Jadwigę Madejów, córkę Krystynę, Bronisława i Mariannę Koników, Teofila i Mariana Nemsiów; Józefa i Władysławę Kaimów, Izydora i Marię Suchanów; Bolesława i Janinę Knapików, syna Kazimierza, Józefa i Helenę Furtaków, Sebastiana Furtaka; Stefanię Funek i jej rodziców, Mariana Kapustę i jego rodziców; Edwarda, Franciszka i Agnieszkę Kromków, Pawła i Marię Nęcków, zm. z R.; Szczepana i Anielę Kędzierskich, Stefana Malika, Tadeusza i Helenę Hylów; Stanisława Sternata i jego rodziców, Teodora i Stanisławę Kołodziejczyków, Franciszka i Agnieszkę Żychów; Franciszka i Antoninę Siudków, Tadeusza Dymka;

Jana, Helenę i Danutę Zychów; Stefana i Józefę Muszyńskich, syna Henryka, Józefa Mędralę, Wojciecha i Leokadię Plebanków; Jana Zająca, jego rodziców, Martę, Anielę i Stanisława Irlików; Władysławę, Kazimierza i Wiktorię Irlików, Władysława i Janinę Hodurów, Andrzeja i Katarzynę Iwaniwów; Stanisława i Annę Koczwarów, Stanisława, Rozalię, Grzegorza i Marię Cyganików; Józefa Madeja, Juliana i Zofię Madejów, Władysława i Helenę Siudków, Adama i Urszulę Siudków, Mariana Siudka; Jana Gawina, jego rodziców, Mariana Siudka i jego rodziców, Stanisława Galosa, jego rodziców, Joannę Galos; Kazimierza, Antoninę, Jana i Janusza Kędzierskich, Eugeniusza, Ewę, Józefa i Halinę Kędzierskich, Ignacego i Marię Malików; Kazimierza i Władysławę Siudków; Zofię Konik i jej rodziców, Jana i Helenę Kędzierskich; Stanisławę Konik, Zofię Gawin, Stanisława Konika; Jana i Anielę Malików, ich rodziców, Juliana i Annę Czernych; Agatę, Ignacego, Stanisława i Józefa Koników; Mieczysława i Józefę Kowalików, córkę Stanisławę, Franciszka Okręglickiego; Józefa Siudka, jego rodziców i brata; Stanisława i Helenę Galów; Władysława i Dorotę Żychów; Jadwigę i Wawrzyńca Pytlów, Stanisława Bugajskiego; Annę, Piotra, Feliksa, Franciszkę i Magdalenę Siudków; Marię, Władysława, Józefa i Małgorzatę Malików, Kazimierza i Justynę Siudków; Jana i Honoratę Machów i ich rodziców, Jakuba i Stanisławę Rapaczów i ich rodziców; Władysława i Zofię Piaseckich, Andrzeja Hudaszka; Tadeusza, Władysława i Kazimierę Kromków, Stanisława i Agnieszkę Gurbielów; Tadeusza i Zofię Koników, ich rodziców i krewnych; Stanisława i Helenę Madejów, Jadwigę Siudek; Helenę, Tadeusza, Marię, Franciszka i Kazimierza Kromków;

Mariana Klimkowicza, jego rodziców, Ludwika i Marię Florczyków; Władysława Klimkowicza, jego rodziców, Jana, Zofię i Józefa Klimkowiczów, Wincentego i Balbinę Kapustów, Ignacego, Zofię i Franciszka Klimkowiczów; Annę, Władysława i Włodzimierza Kromków, Zofię, Józefa i Bronisławę Budzynów, Jana i Stefanię Kędzierskich, Władysława i Stanisławę Zajgerów, Juliana Miceusza, Krzysztofa Kędzierskiego; Stanisława i Reginę Kuciów, Krzysztofa i Antoniego Marszałków, Krystynę Muchę, Janinę Fiutowską; Stefana i Władysławę Żychów, syna Wacława, Stanisława, Jadwigę i Tadeusza Ficów, Annę Ciubę; Kazimierza i Stanisławę Kromków, Stanisława i Zuzannę Kromków, Barbarę Haberek, Wiesława Kromkę; Tadeusza i Marię Żychów; Kazimierza i Stanisławę Podgórskich; Marię, Jana i Kazimierza Wnęcków; Mariana Klimkowicza, Władysławę, Stefana, Wacława, Bronisławę, Agnieszkę i Franciszka Żychów, Katarzynę, Kazimierza i Edwarda Machów; Stanisława Buczka; Zygmunta i Wandę Felusiów; Pawła, Franciszkę, Jana i Marię Felusiów, Czesława Madeja, Marię Grucę; Andrzeja i Mariannę Celejów, syna Stanisława; Franciszka i Wiktorię Malików, Jana, Natalię i Stanisława Kromków; Macieja i Antoninę Kromków, Jana Funka; Stanisława Buczka; Stanisława i Zofię Rubisiów, Franciszka Galę, zm. z R.; Władysława i Józefę Koczwarów; Wawrzyńca i Marię Kwoków, Jana, Marię, Wandę, Stefana i Stanisława Gizów; Stanisławę, Zygmunta i Zbigniewa Hojdów, Józefa i Mieczysława Długoszów; Janusza Zastawnika, jego rodziców; Ferdynanda i Helenę Wilczyńskich; Włodzimierza i Marię Kromków, ich rodziców, Władysława i Jadwigę, Janusza i Grażynę Dukałów, Kazimierza i Marię Wędzichów; zm. z R.: Madejów, Gawinów i Kucharskich;

Józefa i Stanisławę Wnęcków, zm. z R.; Wojciecha i Agnieszkę Kromków, Wiktorię Pytel; Tadeusza i Jadwige Misiów, syna Stanisława, Józefa i Władysławę Kaimów, Romana Konika, Władysława Żelaznego; Kazimierza i Agnieszkę Felusiów, Władysława Gaudyna; Józefa i Bronisławę Kuciów, Franciszka Skalnego, Franciszka i Janinę Galosów, Karola i Zofię Sroczyńskich;

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Wieczny odpoczynek…

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego,  i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie,  zmiłuj się nad wszystkimi wiernymi zmarłymi, którzy wyznawali wiarę w nasze zmartwychwstanie, * i daj im udział w radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba,  daj swoim sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia,  prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych * dopuścił naszych zmarłych, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen