Pielgrzymowanie do Matki Bożej Kalwaryjskiej 16.08.2019