II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  08.03.202

II Niedziela Wielkiego Postu  08.03.2020

 1. Dzisiaj Odpust Parafialny na św. Kazimierza, głównego patrona parafii. Suma odpustowa o godz. 11.00, a po niej procesja. Sumę odprawi i kazanie wygłosi Ks. Jarosław Żmija, proboszcz Parafii w Sance.
 2. Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 15.00. Składka na tym nabożeństwie na kwiaty do grobu Pańskiego.
 3. Droga Krzyżowa:
 • Piątek godz. 17.00 dla dzieci z rodzicami, babciami i dziadkami
 • Piątek godz. 18.30 / po Mszy/ – dla dorosłych i młodzieży
 1. Misje Święte – 03.2020 – 04.04.2020. Program misji na folderach, które są do zabrania przy wyjściach z kościoła i na stronie internetowej parafii.
 2. Wspólnota Małżeństwz parafii św. Kazimierza w Rybnej zaprasza na „Wieczory dla Małżonków”. Temat najbliższego spotkania to: „Człowiek obrazem Boga”. Spotkanie odbędzie się w sobotę 14 marca 2020 r. o godz. 19.00w domu pary prowadzącej.
 3. Przygotowanie do bierzmowania:
 • Spotkanie dla kandydatów z klasy 7 z Rybnej – poniedziałek o 14.30
 • Spotkanie dla kandydatów z klasy 7 w Przegini Duchownej – we środę o 14.30
 • Spotkanie dla kandydatów z klasy 7 w Czułówku – we wtorek o godz. 16.00
 1. Podziękowania:
 • za pielęgnację klonów na cmentarzu Państwu Pawlak
 • za nowy ołtarz parafianom z Czułówka i Ks. Arturowi za troskę i załatwienie tej sprawy
 • za posprzątanie i udekorowanie kościoła oraz ufundowanie dwóch klęczników z funkcją konfesjonału, przystępującym do bierzmowania i ich rodzicom
 • za odprawienie sumy odpustowej i wygłoszone kazania ks. proboszczowi Jarosławowi Żmii
 • za przybycie, obecność i wspólną modlitwę kapłanom: ks. proboszczom, ks. wikariuszom, klerykom Dekanatu Czernichowskiego na czele z ks. Dziekanem
 • za piękną oprawę uroczystości odpustowej: członkom Żywego Różańca, Bielankom, strażakom, orkiestrze OSP, chórowi, górnikom, Kołu Gospodyń Wiejskich, osobom niosącym baldachim, sztandary, feretrony, figury, obrazy, ministrantom i lektorom, dziewczynkom sypiącym kwiaty i chłopcom z dzwoneczkami, zuchom i harcerzom. Wszystkim parafianom i przybyłym gościom.
 1. Intencje modlitwy na miesiąc marzec:
 • Intencja papieska – Za katolików w Chinach, aby kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności
 • Intencja parafialna – O dobre duchowe owoce Wielkiego Postu
 • Intencje stałe: O nowe powołania z naszej parafii i naszych rodzin, O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, zdrowie dla Kaplanów pracujących w naszej parafii, O pokój na świecie i opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.
 1. Kwesta na spalony dach kościoła i plebanii w Czułowie – w niedzielę 15.03.2020 przed kościołem do puszek.
 2. Na terenie powiatu krakowskiego wzrasta liczba oszustw „na wnuczka” i „na policjanta”. Ich ofiarami najczęściej padają osoby starsze i samotne. Policja przestrzega przed ludźmi wykorzystującymi dobroduszność i łatwowierność oraz informuje, ze nigdy nie prosi o zaangażowanie własnych pieniędzy w działania policyjne.