V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.03.2020

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.03.2020

 

 1. Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii – na stronach internetowych parafii i archidiecezji. Obowiązuje do odwołania.
 2. Stan zagrożenia epidemicznego – we Mszach Świętych, nabożeństwach, obrzędach sakramentalnych / np. spowiedzi/, pogrzebach oraz innych celebracjach może uczestniczyć tylko 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę,  z zachowaniem wskazań zawartych w dekretach kościelnych i przepisach państwowych..
 3. Komunia Święta:
 • mamy możliwość przyjmowania Komunii Św. na rękę
 • najpierw osoby przyjmujące na rękę i a później do ust
 • przyjęcie Komunii poza Mszą Św.w I-szy piątek – 7.00, 17.00 i 19.00 podchodzimy pojedynczo i wychodzimy zachowując bezpieczną odległość
 1. Spowiedź Święta:
 • nie ma spowiedzi w I-szy piątek w dotychczasowej formie
 • codziennie pół godziny przed Mszą poranną i wieczorną /rozłożenie spowiedzi pierwszo-piątkowej w czasie/
 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu – codziennie, pół godziny przed Mszą Św. wieczorną.
 2. Dzisiaj i w tygodniu porządek Mszy Św. bez zmian /uczestniczących maksymalnie 5 osób/
 3. Gorzkie Żale – odprawiamy w domach. Prosimy o odśpiewanie lub odmówienie w rodzinach. W Internecie: TV MiłosierdzieNabożeństwo Gorzkich Żali20
 4. Droga Krzyżowa:
 • Piątek godz. 18.30 / po Mszy/ – /uczestniczących maksymalnie 5 osób/
 • Zachęcamy do odprawiania Drogi Krzyżowej w domach, w rodzinach
 1. Pierwsza środa miesiąca – Po Mszy nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. /uczestniczących maksymalnie 5 osób/
 • Nie ma zmiany tajemnic różańcowych. Członkowie Żywego Różańca modlą się tajemnicami otrzymanymi w marcu.
 • Intencje na kwiecień w trakcie odmawiania tajemnic przez członków Róż Różańcowych:

 za wszystkie osoby chore, a w szczególności zarażone koronawirusem, aby otrzymały pomoc i były otoczone opieką

za kapłanów, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne, lekarzy i świeckich sprawujących opiekę nad chorymi, aby Bóg dał im siły i dobroć serca.

za nas samych i za nasze rodziny, abyśmy zawsze pokładali ufność w miłosierdziu Bożym.

 1. Pierwszy Czwartek Miesiąca – o godz. 17.30 różaniec w intencji kapłanów, a o godz.18.00 msza św. w intencji członków Apostolstwa Modlitwy Margaretka i ich rodzin. /uczestniczących maksymalnie 5 osób/
 2. Pierwszy piątek miesiąca – Msze święte: /uczestniczących maksymalnie 5 osób/
 • w Czułówku w piątek o godz. 19.00 / spowiedź pół godz. wcześniej/
 • w Przegini w piątek o godz. 19.00. / spowiedź pół godz. wcześniej/
 • w Rybnej w piątek o godz. 18.00. / spowiedź pół godz. wcześniej/
 1. Pierwsza Sobota Miesiąca: /uczestniczących maksymalnie 5 osób/
 • wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec wynagradzający Matce Bożej – godz. 17.30. Po Mszy św. nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
 • nie ma odwiedzin chorych. Do chorego wzywamy kiedy zachodzi niebezpieczeństwo śmierci.
 1. Najbardziej aktualne informacje na stronie internetowej parafii i Archidiecezji Krakowskiej
 2. Planowane Misje Święte zostają odwołane i przeniesione.

Odbędą się za rok 21- 27.03.2021

 1. Dziękujemy osobom, które ofiarę – składkę niedzielną wpłaciły na konto parafialne. Dziękujemy za zrozumienie.

 

 

28 marca 2020

DEKRET W SPRAWIE ZALECEŃ NA CZAS STANU EPIDEMII

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza,  że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.
 2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościołów należy umieścić stosowną informację i przekazać ją wiernym także innymi kanałami komunikacyjnymi. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.
 3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu oraz celebrans, nawet jeśli nie jest mieszkańcem domu.
 4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.
 5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 6. kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
  b. zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę.
  c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
  d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
  f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
  g. kropielnice kościelne należy opróżnić.
 7. W przypadku koncelebry wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.
 8. Polecam, aby kościoły pozostawały w ciągu dnia otwarte, tak aby możliwa była indywidualna modlitwa z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego i kościelnego. Niech duszpasterze troszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 9. Podtrzymuję polecenie, aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, w szczególności tych, którzy o to proszą.
 10. Księży proszę, aby w tym wyjątkowym czasie do posługi nie angażować nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z troski o nich i ich najbliższych.
 11. Szczegóły dotyczące sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz spraw związanych z rozdzielaniem Komunii świętej zostały przekazane księżom w dokumencie z dnia 23 marca 2020 r., nr 826/2020. Pozostają one w mocy z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnych przepisów państwowych, w szczególności dotyczących liczby uczestników zgromadzenia religijnego.
 12. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. w Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. W Katedrze należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, natomiast w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach odpowiedzialni duszpasterze niech roztropnie rozstrzygną, którą formę celebracji wybrać z wyłączeniem pierwszej.
 13. Wskazania dotyczące przebiegu Świętego Triduum Paschalnego zostaną wydane w najbliższych dniach.
 14. Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.

 

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski