V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.03.2021

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.03.2021

 1. Trwa stan zagrożenia epidemicznego
 • Obowiązkowe  zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie odpowiedniej odległości.
 • W kościołach obowiązuje limit osób przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
 • 1 osoba na 15 m2 powierzchni kościoła                                                                                                   /Rybna 20 osób, Przeginia Duchowna 20 osób Czułówek 8 osób
 • Na zewnątrz kościoła bez limitu, ale w maseczkach i z zachowaniem odpowiedniej odległości /minimum 2 metry/

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych przepisów.

 1. Kalendarz Liturgiczny:
 • czwartek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia. W tym dniu można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Polega ona na otoczeniu codzienną modlitwą dziecka, któremu zagraża niebezpieczeństwo utraty życia w łonie matki /krótka specjalna modlitwa + dziesiątek różańca/ przez 9 miesięcy/25.03.-25.12./,. Deklaracje do pobrania na stronie internetowej parafii.
 • Niedziela Palmowa03.2021 – poświęcenie palm na każdej Mszy św.
 1. Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 15.00. Składka na tym nabożeństwie na kwiaty do grobu Pańskiego.
 2. Droga Krzyżowa:
 • Piątek godz. 17.00 dla dzieci z rodzicami, babciami i dziadkami
 • Piątek godz. 18.30 / po Mszy/ – dla dorosłych i młodzieży
 1. Spowiedź wielkanocna w naszej parafii – w sobotę 27.03.2021:

     Rybna  w sobotę 27.03.2021 w godz. 6.00 – 7.30  i 16.30 – 18.00

     Przeginia w sobotę 27.03.2021 o godz. 19.00

     Czułówek w piątek 26.03.2021 o godz.19.00

 • Liczba oczekujących do spowiedzi – w kościele maksymalnie 20 osób
 • porządek spowiadania – oczekując przy konfesjonale zachowujemy odpowiednią odległość między sobą
 • okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą św. poranną i wieczorną. Nie odkładajmy spowiedzi świątecznej na ostatnią chwilę.
 1. Odwiedziny chorych – w sobotę 03.2021 od godz. 9.00 we wszystkich miejscowościach, przy zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych:
 • zgłaszamy tylko osoby, których stan bezwzględnie wymaga wizyty kapłana
 • konieczne zgłoszenie chorego w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie nawet kiedy wcześniej ks. odwiedzał tę osobę
 • chory i członkowie rodziny nie są zakażeni koronawirusem i akceptują przybycie kapłana
 • przypominamy, że kapłana z sakramentami, można wezwać w każdej chwili w stanie zagrożenia życia
 1. Bierzmowanie – w poniedziałek 19.04.2021 o godz. 18.00.

 

 

 

 

Deklaracja dobrowolnego przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

 

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”. Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja …………………………………………………., postanawiam mocno i przyrzekam, ze od dnia …………… biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

 

 

data miejsce i czytelny podpis

 

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 

Warto wiedzieć • Duchowa Adopcja polega na codziennym odmawianiu (przez 9 miesięcy) jednej dziesiątki różańca św. oraz specjalnej modlitwy, • Do modlitwy można dołączyć dowolne, dodatkowe postanowienie, • Duchową Adopcję może podjąć każdy: osoby świeckie, kobiety, mężczyźni, osoby chore, dzieci pod opieką rodziców, • Duchową Adopcję można podjąć wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań, • Za każdym razem trzeba złożyć przyrzeczenie, • Krótkotrwałe przerwanie Duchowej Adopcji nie jest grzechem, • Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać, • Świadome zlekceważenie złożonego Bogu przyrzeczenia jest grzechem. Duchowa Adopcja jest rzeczywistą modlitewną opieką nad poczętym dzieckiem, tak, aby mogło się narodzić w kochającej rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

 

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia …………………………………….. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

 • jeden dziesiątek Różańca Świętego,
 • moje dobrowolne postanowienia,
 • oraz poniższa codzienna modlitwa.

 

 

 

MODLITWA CODZIENNA

 

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. ………….…………………………. własnoręczny podpis