Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa – dotacja z MSWiA /Fundusz Kościelny/

Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa – dotacja z MSWiA /Fundusz Kościelny/

W 2021 roku rozpoczęto prace renowacyjne ołtarza Serca Jezusowego w kaplicy bocznej. Wykonano I etap konserwacji technicznej ołtarza. W ramach prac sporządzono dokumentację fotograficzną i opisową stanu pierwotnego oraz wykonano badania stratygraficzne nawarstwień. Następnie oczyszczona powierzchnię ołtarza z zabrudzeń powierzchniowych, zdemontowano ołtarz i przewieziono do pracowni konserwatorskiej, gdzie wykonano dezynfekcję drewna odpowiednim preparatem, a następnie impregnację strukturalną. Przemalowania olejne zostały usunięte metodą  cyklinowania ręcznego lub środkami chemicznymi. Połączenia konstrukcyjne oraz deski konstrukcyjne ołtarza zostały skontrolowane-  dokonano koniecznych wymian lub wzmocnień. Prace realizowano z dotacji Funduszu Kościelnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.