IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19.03.2023

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19.03.2023

 1. Kalendarz Liturgiczny:
 • poniedziałek – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
 • sobota – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia. W tym dniu na Mszy św. o godz. 18.00 można złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Polega ona na otoczeniu codzienną modlitwą dziecka /krótka specjalna modlitwa + dziesiątek różańca/ przez 9 miesięcy/25.03.-25.12./, któremu zagraża niebezpieczeństwo utraty życia. Deklaracje do pobrania na stronie internetowej parafii i ze stolika przy wejściu do kościoła.
 1. Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 15.00. Składka na tym nabożeństwie na kwiaty do grobu Pańskiego.
 2. Droga Krzyżowa:
 • Piątek godz. 17.00 dla dzieci z rodzicami, babciami i dziadkami
 • Piątek godz. 18.30 / po Mszy/ – dla dorosłych i młodzieży
 1. Rekolekcje Wielkopostne, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, od przyszłej niedzieli /26.03.2023/. Program rekolekcji na stronie internetowej i w gablocie oraz w przyszłą niedzielę w ogłoszeniach.
 2. Spowiedź wielkanocna – w sobotę 01.04.2023
 3. Zbiórka ministrantów – w sobotę 25.03.2023, o godz. 9.30, w kościele
 4. Spotkanie kandydatów na ministrantów – w poniedziałek 20.03.2023 o godz. 17.00 w kościele.
 5. Spotkanie kandydatów na ministrantów w Czułówku – we wtorek 21.03.2023 o godz. 16.30 w kaplicy
 6. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania – w piątek 24.03.2022 o godz. 18.30
 7. Zbiórka do puszek na chore dziecko z Ukrainyz ubiegłej niedzieli 12.03.2023, wyniosła 3821 zł. Rodzina dziecka bardzo serdecznie dziękuje.
 8. Podziękowania:
 • za ofiary składane na tacę, na konto parafialne i przy innych okazjach. Serdeczne Bóg zapłać!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaracja dobrowolnego przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

 

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”. Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja …………………………………………………., postanawiam mocno i przyrzekam, ze od dnia …………… biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

 

 

data miejsce i czytelny podpis

 

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 

Warto wiedzieć • Duchowa Adopcja polega na codziennym odmawianiu (przez 9 miesięcy) jednej dziesiątki różańca św. oraz specjalnej modlitwy, • Do modlitwy można dołączyć dowolne, dodatkowe postanowienie, • Duchową Adopcję może podjąć każdy: osoby świeckie, kobiety, mężczyźni, osoby chore, dzieci pod opieką rodziców, • Duchową Adopcję można podjąć wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań, • Za każdym razem trzeba złożyć przyrzeczenie, • Krótkotrwałe przerwanie Duchowej Adopcji nie jest grzechem, • Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać, • Świadome zlekceważenie złożonego Bogu przyrzeczenia jest grzechem. Duchowa Adopcja jest rzeczywistą modlitewną opieką nad poczętym dzieckiem, tak, aby mogło się narodzić w kochającej rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

 

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia …………………………………….. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

 • jeden dziesiątek Różańca Świętego,
 • moje dobrowolne postanowienia,
 • oraz poniższa codzienna modlitwa.

 

 

 

MODLITWA CODZIENNA

 

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. ………….…………………………. własnoręczny podpis