Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej

Świeccy pomocnicy w udzielaniu Komunii świętej, lub inaczej nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, mają za zadanie rozdzielanie Komunii świętej, gdy udzielanie jej przez kapłanów, czyli zwyczajnych szafarzy Eucharystii, nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione. Roznosimy Pana Jezusa do chorych w niedziele oraz rozdajemy podczas Mszy Świętej, gdy brak jest wystarczającej liczby kapłanów.

W naszej parafii posługuje obecnie dwóch nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Z chęcią odwiedzą chorych żyjących w stanie łaski uświęcającej, aby oprócz comiesięcznych wizyt księdza wierni mogli karmić się Ciałem i Krwią Pana Jezusa częściej.

Chęć odwiedzin można zgłosić telefonicznie:

p. Jarczyk Jacek 601 663 721

p. Kochnowski Roman 887 916 687