Schola „Bielanki”

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież chcące służyć Panu Bogu swoimi muzycznymi talentami na spotkania, które odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00 w salce parafialnej. Schola ubogaca liturgię niedzielną o godz. 11.30.