Apostolat MARGARETKA

Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa za konkretnych kapłanów, jako odpowiedź ma prośbę Maryi Królowej Pokoju.

Od 1981 roku Apostolat gromadzi wiernych na całym świecie, którzy swoją modlitwą i wyrzeczeniem wspierają ofiarnie Kapłanów. Błogosławione owoce modlitwy znajdują odzwierciedlenie w licznych podziękowaniach i świadectwach.

Członkami Apostolatu MARGARETKA zostają ludzie o wielkich sercach, którzy pragną chronić swoich Pasterzy najskuteczniejszą bronią, jaką jest modlitwa i umacniać swoją osobistą więź z Chrystusem za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny.

Naszym pragnieniem jest, aby dzieło Apostolatu MARGARETKA było przede wszystkim dobrą szkołą życia z Bogiem i aby zostało docenione przez Kapłanów i polecane wierzącym, aby nieustający dar modlitwy trwał.

Ojciec Święty Jan Paweł II wskazywał, że przyszłość Kościoła i świata zależy od modlitwy. Apostolat MARGARETKA usiłuje wypełniać tę misję przez swój skromny wkład w modlitwę całego Kościoła.

Cytując dalej papieża, św. Jana Pawła II – „W sposób szczególny Duch Święty zachęca dziś Kościół do promowania powołania i misji wiernych świeckich. Ich uczestnictwo w życiu wspólnoty chrześcijańskiej i współodpowiedzialność za nią oraz obecność w społeczeństwie poprzez różne formy apostolatu i posługi, pozwalają nam u progu trzeciego tysiąclecia wyczekiwać z nadzieją na dojrzałą i owocną epifanię laikatu”.

Z radością dostrzegamy, że zainteresowanie wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego modlitwą za Kapłanów, staje się coraz bardziej powszechne.

Wszystkich chętnych do włączenia się w modlitwę zapraszamy do kontaktu z księżmi