Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: „zanurzyć, pogrążyć”; „zanurzenie” w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17; Ga 6,15).

Sakramentu chrztu udzielany jest w każdą niedzielę na Mszy świętej o godz. 11.30.

Co najmniej na dwa tygodnie przed datą chrztu należy zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej.
Przy zapisie należy przedstawić metrykę urodzenia dziecka (oryginał z Urzędu Stanu Cywilnego) i akt ślubu kościelnego rodziców (jeśli był zawierany poza parafią). W przypadku związków niesakramentalnych rodzice i chrzestni zobowiązują się pisemnie do wychowania dziecka w wierze katolickiej.

Dane potrzebne do ksiąg metrykalnych: Dane osobowe rodziców (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska dziadków chrzczonego dziecka), dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania).

Rodzice chrzestni muszą mieć ukończone 16 lat i sakrament bierzmowania. Jeśli nie są parafianami, to przed chrztem dziecka należy przedstawić zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania potwierdzające, iż są praktykującymi katolikami (osoby żyjące w związkach poza sakramentalnych nie mogą być chrzestnymi).

W przypadku chrztu dziecka spoza naszej parafii wymagamy zezwolenia parafii miejsca zamieszkania rodziców.

Do pełnego liturgicznego przeżycia chrztu św. wymagane jest zatroszczenie się przez rodziców o świecę chrzcielną i białą szatę dla dziecka.